Bilanţ la PMT Craiova: Numărul deţinuţilor minori, în creştere

0
162

Delicvenţa juvenilă ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă pentru autorităţi. Numai pe parcursul anului trecut, numărul deţinuţilor aflaţi în custodia Penitenciarului de Minori şi Tineri din Craiova a crescut cu mai bine de 100 de persoane faţă de anul precedent. Concluzia îngrijorătoare a fost prezentată ieri în cadrul bilaţului care a avut loc la închisoare.

Într-o evaluare a activităţii pe 2011, directorul Penitenciarului de Minori şi Tineri (PMT) Craiova, Nicolae Tătulescu a prezentat principalele realizări, dar şi lucrurile mai puţin reuşite. Astfel, anul trecut poate fi caracterizat printr-o creştere a numărului de persoane private de libertate de la 288 în ultimul trimestru al anului 2010 la 393 în aceeaşi perioadă a anului 2011. Aceştia au beneficiat de 2.552 de vizite acordate, 1.588 de pachete primite, 36.654 convorbiri telefonice, 3.530 elemente de corespondenţă primite şi distribuite către persoanele private de libertate. Tot anul trecut, la Penitenciarul de Minori şi Tineri au fost aplicate 325 de sancţiuni disciplinare pentru cei care au încălcat regulile spaţiului de deţinere în diverse moduri.

Cursuri de alfabetizare în penitenciar

La închisoare au fost organizate şi cursuri de alfabetizare pentru 25 de persoane private de libertate. De altfel, având în vedere specificul penitenciarului, de a custodia persoane private de libertate, minori şi tineri până la 21 de ani, şi anul trecut un accent deosebit a fost pus pe activităţile de educaţie şi asistenţă psihosocială. Ca priorităţi au fost stabilite pregătirea şcolară şi pregătirea profesională. În anul şcolar 2010-2011 au fost înscrise la cursurile şcolare un număr de 140 de elevi, promovând anul şcolar 77. Dintre aceştia 23 de elevi în învăţământul primar, 29 elevi la gimnaziu, 23 elevi la nivelul liceal şi doi elevi la şcoala de arte şi meserii.

În anul şcolar 2011-2012 au fost înscrise la cursurile şcolare 205 elevi. Numărul celor care au absolvit cursuri de formare profesională a crescut faţă de 2010, înregistrând anul trecut 63 persoane calificate în meseriile de zidar, pietrar, tencuitor, tipograf – flexograf, patiser şi lăcătuş mecanic.

Reprezentanţii instituţiilor publice, prezenţi la şedinţa de bilanţ

Pe parcursul anului trecut, 65 de funcţionari publici cu statut special de la PMT Craiova au fost avansaţi în gradul profesional următor, iar pentru activitatea depusă, şapte ofiţeri şi agenţi au fost recompensaţi cu semnul onorific „În serviciul Patriei”. Nu au lipsit însă nici sancţiunile disciplinare. Un număr de zece agenţi au fost pedepsiţi pentru manifestarea unui comportament necorespunzător care aduce atingere prestigiului unităţii, neglijenţă şi superficialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, absenţă nemotivată de la serviciu şi nerespectarea prevederilor codului deontologic şi a obligaţiilor funcţionarilor publici cu statut special. Aceste sancţiuni fost aplicate la propunerea Comisiei de Disciplină şi s-au soldat cu mustrare scrisă şi în unele cazuri cu diminuarea drepturilor salariale.

La şedinţa de bilanţ de ieri a participat, din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, subcomisar Ioana Morar, director al Direcţiei Reintegrare Socială, alături de reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, instanţe judecătoreşti şi instituţii neguvernamentale partenere. „Pe parcursul şedinţei de bilanţ a fost analizată activitatea tuturor sectoarelor reliefând astfel o imagine de ansamblu a activităţii derulate în Penitenciarul de Minori şi Tineri Craiova, activitate apreciată de reprezentanta Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ca fiind în conformitate cu obiectivele propuse şi asumate. De asemenea, în condiţiile în care anul 2012 este caracterizat de Ministrul Justiţiei din România ca fiind un an în care problematica condiţiilor de deţinere a minorilor trebuie abordată frontal şi fără rezerve, misiunea personalului este aceea de a trece la un nivel superior, în care să primeze demnitatea umană, interesul pentru educaţie şi grija faţă de societate”, a declarat Daniel Barbu, purtător de cuvânt al Penitenciarului de Minori şi Tineri din Craiova.