Anunţ public ROTARU RADU ȘTEFAN P.F.A.

0
173

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

ROTARU RADU ȘTEFAN P.F.A. titular al proiectului ÎNFIINȚARE LINIE DE PRODUCȚIE PELEȚI ȘI BRICHETE DIN RESTURI VEGETALE” propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Balta, sat Costești, intravilan, NC 50273 U.A.T. Comuna Balta, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00, precumși la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți.