Amenzi de peste 34.000 de lei, aplicate de DSVSA Dolj, în octombrie, în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

0
274

 Inspectorii sanitar – veterinari ai DSVSA Dolj au efectuat mai multe controale, în luna octombrie, la comercianţii de produse alimentare nonanimale, aplicând amenzi  de peste 34.000 de lei. La nivel naţional, cuantumul amenzilor a depăşit 700.000 de lei.

Controalele inspectorilor sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală se realizează în baza Programului de supraveghereşi control pentru anul 2021, alerte , sesizări, alte tipuri de controale și vizează operatorii din industria alimentară care își desfășoară activitatea în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare şi alcoolice, precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume – fructe. În cursul lunii octombrie 2021, Direcţia Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj a efectuat 209 controale în unităţile din industria agroalimentară.
Acțiunile de verficare au fost efectuate la unități din județul Dolj și au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).
Controalele efectuate de inspectorii DSVSA Dolj se concentrează în principal pe prevenție și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile contravenționale sunt acordate în momentul în care deficiențele constatate inițial nu au fost remediate, în intervalul de timp stabilit, sau pun în pericol sănătatea consumatorilor.
“Ca urmare a neregulilor constatate și încălcării prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor, au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și s-au aplicat 3 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 34.000 de lei, fiind confiscată și ditrusă o cantitate totală de 1.734,5 kg de produse de panificație ce aveau o valoare de 8.913 lei.
În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi, dintre care menționăm:
–neconformităţi privind respectarea bunelor practici de igienă și fabricație,
–neconformităţi privind implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP,
–neconformităţi legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare,
–neinformarea despre retragerea produselor neconforme.
În timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator conform procedurilor şi instrucțiunilor din Programul de supraveghere şi control pentru anul 2021. De asemenea, s-au prelevat probe în vederea verificării conformității în ceea ce privește respectarea criteriilor microbiologice în alimente și de pe suprafețe/ ustensile de lucru în unitățile de industrie alimentară”, a precizat Costică Retea, director – adjunct al DSVSA Dolj, purtător de cuvânt al instituţiei.