Caravana Centrului pentru Reintegrarea Şomerilor, pe esplanada Teatrului Naţional

0
52

Până pe data de 26 octombrie, Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare Craiova desfăşoară acţiunea de informare şi înregistrare a beneficiarilor, sub genericul “Caravana Centrului de Reintegrarea Şomerilor Alexandria”. Consilierii de forţă de muncă şi şomaj ai CRS sunt prezenţi zilnic, în intervalul orar 10.00 – 16.00, pe esplanada Teatrului Naţional “Marin Sorescu”, unde oferă toate informaţiile necesare persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Toate persoanele interesate primesc materiale informative cu privire la activitatea Centrului de Reintegrare a Şomerilor Craiova, iar şomerii ce fac parte din grupul-ţintă al proiectului (persoanele inactive, şomeri de lungă durată, şomeri cu vârsta peste 45 de ani şi şomeri tineri) se pot înregistra pentru a beneficia de serviciile integrate (consiliere şi informare, mediere pe piaţa muncii şi cursuri de formare profesională) oferite în cadrul proiectului “Munca pe primul loc”.

Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare Craiova este înfiinţată în anul 2002, iar din 2010 implementează, împreună cu partenerii săi – Tinguely International BV, Facultatea de Ştiinţe Sociale a Universităţii Craiova şi Institutul Social Oltenia – proiectul “Munca pe primul loc”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeşte în oameni”! Axa prioritară 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea masurilor active de ocupare”.

În acest moment, prin CRS Craiova se desfăşoară zece cursuri gratuite pentru şomeri şi persoane inactive: secretariat-birotică, limba engleză, casier (verificator bani), operator IT, competenţe sociale şi civice, mediator social, antreprenoriat, fochist, electrician (de joasă şi medie tensiune), operator maşini cu comandă numerică. Până acum, peste 5.500 de persoane din Regiunea S-V Oltenia s-au înregistrat la cursuri pentru a beneficia de serviciile gratuite derulate prin Centrul pentru Reintegrarea Şomerilor Craiova.

 

Centrul pentru Reintegrarea Şomerilor Craiova a fost înfiinţat la începutul anului 2011 în cadrul proiectului “Munca pe primul loc” şi îşi propune să sprijine un număr de 3.000 de şomeri (inclusiv persoane inactive) din regiunea S-V Oltenia, prin oferirea de servicii de informare, consiliere profesională şi mediere precum şi de servicii de formare profesională.

 

Centrul pentru Reintegrarea Şomerilor Alexandria a fost înfiinţat în luna iulie 2012 în cadrul proiectului “Munca pe primul loc” şi îşi propune să sprijine un număr de 1.500 de şomeri (inclusiv persoane inactive) din regiunea S – Muntenia, prin oferirea de servicii de informare, consiliere profesională şi mediere precum şi de servicii de formare profesională.

 

Tinguely International BV este o companie, cu sediul în Olanda, ce face parte dintr-un holding care oferă servicii complete destinate pieţei muncii prin produse inovatoare care contribuie la dezvoltarea pieţei interne şi internaţionale în următoarele domenii: reintegrare pe piaţa muncii şi prevenirea absenteismului; intervenţii medicale de natură fizică si psihologică; asigurări în domeniul pieţei muncii; recrutare – consultanţă.