Bani europeni destinaţi dezvoltării învăţământului

0
104

proiectUn proiect, denumit ROSE, se află în plină desfăşurare, scopul fiind contribuţia la reducerea abandonului şcolar în învăţământul secundar şi terţiar şi la creşterea ratei de promovabilitate a Bacalaureatului. Programul este finanţat, printr-un împrumut de 200 de milioane de euro, acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu implementare pe şapte ani, cu finalitate în 2022.

Acordul de împrumut (Proiectul pentru învăţământ secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a fost semnat în ziua de 17 aprilie 2015 şi a fost aprobat prin Legea nr. 234/08. 10.2015, de ratificare, cu publicarea în Monitorul Oficial , Partea I, nr.757/2015. Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă. Granturile pentru licee se vor acorda celor din învăţământul public, în două runde, prima demarând în acest an, cu aproximativ 300 de unităţi de învăţământ liceal, ceea ce reprezintă 25% din totalul celor aproape 1.100 de licee eligibile, iar cea de-a doua va fi promovată în 2017. Activităţile de diseminare şi conştientizare sunt cele mai importante şi se vor desfăşura sub îndrumarea directă a Inspectoratelor Şcolare Judeţene, prin specialişti.vuia

Analize şi costuri

Prin intermediul unei echipe de facilitatori, se va oferi sprijin echipelor de proiect, în elaborarea lucrărilor de grant, fiecare având sarcina de a oferi asistenţă unui număr de licee alocate. Se va oferi ajutor învăţământului liceal, în ceea ce priveşte formarea echipelor pentru elaborarea propunerilor de dezvoltare, diagnosticarea corectă a situaţiei din instituţiile respective şi identificarea problemelor şi soluţiilor care vor fi implementate prin proiect, pe baza Planului de Dezvoltare Instituţională/Planului de Acţiune a Şcolii, la implicarea comunităţii în ceea ce ţine de elaborarea propunerilor, verificarea integralitatea temelor puse în discuţie. Conform metodologiei, în cazul în care propunerile nu îndeplinesc cerinţele şi sunt retrimise unităţilor de învăţământ liceal pentru îmbunătăţire, facilitatorul va oferi asistenţă suplimentară, până când se va intra în etapa următoare de evaluare. „Echipa de grant a unui liceu va include, cel puţin, directorul, cadrele didactice şi părinţii copiilor cuprinşi în proiect. Comunitatea locală, prin părinţi, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, ai Serviciului de Asistenţă Socială, precum şi ai grupurilor vulnerabile din localitate, va avea un rol important în elaborarea unei propuneri, prin consultări de tip workshop, întâlniri, opinii exprimate prin mass-media, în vederea udentificării nevoilor care trebuie abordate şi apoi încorporate în proiect. Liceele vor propune activităţi menite să conducă la realizarea obiectivelor, iar 50% din costurile alocate reprezintă ceea ce înseamnă activităţi remediale şi pregătire suplimentară a elevilor, consiliere şi orientare profesională, educaţie inclusivă, etc. Până la 30% din costuri constituie alocare pentru activităţi extra-curriculare şi de informare (vizite sau excursii de documentare, stagii de pregătire, participare la diferite competiţii şi formare de reţele interşcolare), iar 20% este un procent alocat pentru reabilitare de clădiri, fără impact negativ asupra mediului, şi pentru achiziţii de bunuri”, a precizat prof.  Ani Drăghici, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.LICEUL GHEORGHE CHITU

În Dolj, 36 de licee pregătite pentru implementare

Parte din proiect, judeţul Dolj ca contribui cu tot ceea ce înseamnă bunul mers al programului, inclusiv cheltuieli, 36 de unităţi şcolare fiind cuprinse în dezvoltare. „Sunt 36 de unităţi şcolare eligibile, care au depus scrisoare de intenţie pentru a accesa fondurile europene şi a implementa proiectul. Cheltuielile eligibile din granturi sunt salariile destinate membrilor echipei de implementare; plata orelor suplimentare pentru cadrele didactice din licee care organizează activităţi extraşcolare; achitarea serviciilor de consultanţă; diurnă, transport; achiziţie de mobilier ; etc ”, a mai spus Ani Drăghici. Din Craiova, sunt 19 centre cuprinse în ROSE, amintind dintre ele: Liceul „Traian Vuia”, Liceul „Matei Basarab”, Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”, Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”, Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară, Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”. Din teritoriu, enumerăm câteva unităţi: Liceul Tehnologic „Constantin Ianculescu” din Cârcea, Colegiul Tehnologic „Ştefan Milcu” din Calafat, Liceul Teoretic din Amărăştii de Jos, Liceul Teoretic din Bechet, etc.