Consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun

0
307

CE a adoptat o propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Actului privind consolidarea industriei europene de apărare prin achiziții publice în comun (EDIRPA) pentru perioada 2022-2024.

După cum s-a anunțat în Comunicarea comună din luna mai privind deficitele de investiții în domeniul apărării, Comisia își respectă angajamentul de a institui un instrument al UE pe termen scurt care să consolideze capacitățile industriale europene de apărare prin achiziții publice în comun de către statele membre ale UE. Instrumentul, care a fost solicitat de Consiliul European, urmărește să răspundă celor mai urgente și critice nevoi de produse din domeniul apărării, rezultate din agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Comisia propune angajarea a 500 de milioane EUR din bugetul UE pentru perioada 2022-2024. Instrumentul va stimula statele membre, într-un spirit de solidaritate, să achiziționeze în comun și va facilita accesul tuturor statelor membre la produsele din domeniul apărării de care au nevoie urgent.

Aceasta va evita concurența între statele membre pentru aceleași produse și va facilita economiile de costuri. Aceasta va consolida interoperabilitatea și va permite bazei industriale și tehnologice de apărare europeană (EDTIB) să își adapteze și să își intensifice mai bine capacitățile de producție pentru a furniza produsele necesare. Instrumentul va sprijini acțiuni ale unor consorții alcătuite din cel puțin trei state membre. Acțiunile eligibile pot implica noi proiecte de achiziții publice în domeniul apărării sau extinderea celor lansate de la începutul războiului.

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/industria-de-aparare-ue-va-consolida-industria-europeana-de-aparare-prin-achizitii-publice-comun-cu-2022-07-20_ro