Anunţ public

0
461

SC EOS Operaţional SRL, titulară a proiectului ”Construire hală parter pentru depozitare, bazin etanş vidanjabil şi împrejmuire teren” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Construire hală parter pentru depozitare, bazin etanş vidanjabil şi împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în comuna Gherceşti, sat Gherceşti, T 40 P 1,2,3,5

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Dolj din str. Petru Rareş, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14 precum şi la următoare adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia mediului Dolj.