Puteţi cere spitalului decontarea banilor daţi pe medicamente în timpul internării

0
219

Asiguraţii pot cere spitalului decontarea cheltuielilor pentru medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice făcute pe durata internării, pe baza documentelor întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi şi avizate de şeful de secţie şi de managerul unităţii. Precizările sunt făcute de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), care subliniază că, potrivit legii, spitalele sunt obligate să suporte, pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi, toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice.

Astfel, în situaţia în care asiguraţii, pe perioada internării în spital, în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi şi avizate de şeful de secţie şi managerul spitalului, suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, spitalele rambursează, la cerere, contravaloarea acestor cheltuieli.

Rambursarea acestor cheltuieli reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se realizează numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii, mai precizează CNAS. „În conformitate cu art. 270 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu normele Contractului-cadru privind acordarea asistenţei medicale, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu are obligaţii de rambursare a cheltuielilor suportate de asiguraţi din resurse proprii, pe durata spitalizării, pentru achiziţionarea materialelor sanitare, a dispozitivelor etc.”, explică dr. Marius Filip, medicul şef al CNAS.