Făbricuţa de făcut directori

0
273

Consilierii municipali trebuie să valideze, în şedinţa din această săptămână, criteriile după care se vor desfăşura concursurile pentru mai multe posturi de directori din subordinea Primăriei Craiova. Tot ei sunt cei care vor aproba şi condiţiile de numire a unui administrator public, un post nou care apare în organigrama instituţiei primarului.

Sunt vizate RAT Craiova, RAADPFL Craiova, Căminul pentru Persoane Vârstnice şi Sport Club Municipal Craiova, acestea fiind însă numai o parte din instituţiile la care se vor produce modificări la vârf. În toate cazurile, foştii manageri (Marinel Florescu, Ion Petre şi Dina Popa, toţi de la PDL, şi Nicu Stoian) şi-au depus demisiile pe masa primarului la începutul lunii iulie, susţinând că preferă să plece din posturile de conducere din motive personale. La scurt timp, în locul lor au fost numiţi directori interimari, de această dată din rândul membrilor USL. Aleşii locali trebuie să aprobe acum criteriile după care se vor organiza concursurile pe posturile declarate vacante, precum şi procedurile de desfăşurare a acestora.

Criterii simple pentru candidaţi

Criteriile pentru intrarea în concurs sunt aceleaşi pentru toţi candidaţii. În toate situaţiile să cere ca persoana care candidează pentru scaunul de director să cunoască limba română, scris şi vorbit, să aibă o stare de sănătate corespunzătoare şi să nu fi fost condamnată definitiv ”pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul”. Candidatul mai este obligat să îndeplinească şi câteva criteriile specifice, care, de asemenea, sunt destul de simpliste. Trebuie să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; să fie dispus pentru deplasări şi delegaţii şi să aibă disponibilitate pentru program de lucru prelungit.

Comisia de evaluare, numită de primar

Candidaţii vor fi apoi evaluaţi de oameni ai primarului. Autorităţile au precizat că fiecare comisie va fi numită prin dispoziţie de primar. Va avea trei membri şi un secretar, iar pentru a îndeplini calitatea de membru fiecare persoană trebuie să aibă o probitate morală recunoscută, să deţină o funcţie echivalentă sau cel puţin egală cu cea pentru care se organizează concursul şi să nu se afle în stare de incompatibilitate. De asemenea, candidaţii la postul de director nu trebuie să fie evaluaţi de rude până la gradul IV. Se propune ca fiecare concurs să se desfăşoare în trei etape succesive, selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul, iar pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină minimum 70 de puncte la fiecare probă.

Lista favoriţilor

Principalii favoriţi şi foarte posibil că şi singurii candidaţi sunt actualii directori interimari care au fost numiţi la respectivele regii. După plecarea lui Marinel Florescu, la RAT Craiova a fost adus Alin Mihăiţă Goga, care a lucrat în cadrul Ministerului Transporturilor, mai precis la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADR). Încă de pe atunci acesta a fost prezentat ca un specialist foarte bun în domeniu. Şi la RAADPFL Craiova, actualul director interimar este greu de bătut, Radu Preda având susţinerea totală a primarului lângă care a stat în permanenţă în campania electorală. Lucrurile sunt identice şi la Căminul de bătrâni, unde nu este aşteptat nici un om-surpriză, Vali Giurcă, care asigură interimatul, fiind, de asemenea, un alt om de încredere al Olguţei Vasilescu.

City-managerul a intrat în cărţi

Tot în aceeaşi zi, consilierii municipali votează şi profilul pe care trebuie să-l aibă persoana care va fi încadrată pe postul de administrator public. Potrivit proiectului de hotărâre, aceasta trebuie să aibă studii superioare, cunoştinţe medii de operare pe calculator şi experienţă în administraţia publică locală. Trăsăturile care i se cer noului city-manager sunt prezentate foarte în detaliu, astfel că acesta trebuie să aibă aptitudini de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, planificare şi acţiune strategică, control şi depistare a deficienţelor etc. Şi de această dată, concursul pe post va fi o procedură pur formală, primul administrator public, angajat la Primăria Craiova, fiind Gheorghe Nedelescu, anunţat de primar încă de la preluarea mandatului.