Anunţ PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI

0
527

PRIMĂRIA ORAŞULUI DĂBULENI, JUDEŢUL DOLJ

a n u n ț ă:

Primăria orașului Dăbuleni organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de natură contractuală:

 1. Conducător autospecială în cadrul Formației de intervenție al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • permis de conducere, categoria B, C, E.

Dosarele de înscriere se depun începând cu data de 27.04.2020, ora 800 până  pe data de11.05.2020,  ora 16 00, la sediul Primăriei orașului  Dăbuleni, str. Unirii nr. 15, jud. Dolj

–    data, ora și locul susținerii probei practice – 19.05.2020, ora 1000, la sediul Primăriei orașului Dăbuleni, jud. Dolj, str. Unirii, nr. 15;

–    data, ora și locul susținerii probei scrise – 19.05.2019, ora 1400, la sediul Primăriei orașului Dăbuleni, jud. Dolj, str. Unirii, nr. 15;

 • data și locul susținerii interviului – 22.05.2020, ora 1000 la sediul

Primăriei orașului Dăbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: Broșteanu Otilia-Denisa, tel. 0251/334.317 int. 109.

 

BIBLIOGRAFIA

pentru postul de natură contractuală de conducător autospecială în cadrul Compartimentului Formației de intervenție al Serviciului Voluntar pentru intervenții de urgență

BIBLIOGRAFIE:

 1. Constituția României, republicată;
 2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare-Partea I, Partea III, Partea VI, Partea VII;
 3. Legea nr 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
 5. Ordinul MAI nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de serviciile voluntare și prevate pentru situații de urgență;
 6. O. U. G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

P R I M A R,

 1. AUREL BĂJENARU