Servicii integrate pentru copiii cu probleme de sănătate mintală

0
70

Organizaţia Salvaţi Copiii România lansează proiectul Servicii integrate pentru copiii cu probleme de sănătate mintală, copiii victime ale violenţei domestice şi familiile acestora. Scopul demersului este formarea de personal specializat care să ofere sprijin şi să asigure cea mai bună îngrijire pentru categoriile vulnerabile vizate.

În acest moment, în România, în sistemul public de sănătate, activează aproximativ 200 de psihologi şi 120 de medici specializaţi în psihiatrie pediatrică, iar ultimele estimări indică o scădere a numărului acestora, din cauza migraţiei personalului sanitar. Dincolo de lipsa servicilor integrate de asistenţă psihologică, pedagogică şi socială, situaţia personalului specializat în domeniul sănătăţii mintale a copilului şi adolescentului este una sensibilă. Serviciile comunitare de sănătate mintală pentru minori sunt concentrate în 28 de centre comunitare, dintre care două activează în Bucureşti. 15 judeţe din ţară nu dispun de un asemenea centru, singurele soluţii disponibile fiind spitalele de psihiatrie pentru adulţi sau spitalele judeţene.

Sesiuni de educaţie parentală şi psiho-educaţie pentru 700 de părinţi

Principalele obiective ale proiectului Salvaţi Copiii România le reprezintă formarea a 200 de specialişti în vederea evaluării şi intervenţiei, precum şi furnizarea de servicii integrate de consiliere şi terapie pentru 700 de copii şi adolescenţi (3-18 ani). În plus, proiectul îşi propune să ofere sesiuni de educaţie parentală şi psiho-educaţie pentru 700 de părinţi, în cadrul centrelor de consiliere ale Organizaţiei, din Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Suceava. Tulburările de sănătate mintală reprezintă principala cauză de dizabilitate în rândul copiilor şi adolescenţilor, la nivel global. Astfel, potrivit estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), până în 2020, peste 25% din populaţia de copii a Europei va dezvolta probleme de sănătate mintală şi va avea nevoie de consiliere psihologică. Netratate, aceste tulburări afectează sever dezvoltarea şi şansa la o viaţă decentă.

63% dintre copii afirmă că sunt bătuţi acasă de către părinţii lor

În România, nu există o statistică a numărului total de copii cu probleme de sănătate mintală. Potrivit estimărilor Organizaţiei Salvaţi Copiii, realizate prin raportarea la datele internaţionale furnizate de OMS, în momentul de faţă, din aproximativ 3,8 milioane de copii, peste 760.000 au o tulburare de sănătate mintală. Copiii cu dificultăţi emoţionale şi comportamentale sunt de trei ori mai expuşi riscului de a fi victime ale abuzului şi neglijării decât restul copiilor. Acest lucru se întâmplă în contextul în care, în România, 63% dintre copii afirmă că sunt bătuţi acasă de către părinţii lor. 1 din 8 copii crescuţi astfel va primi un diagnostic clinic, urmare a abuzului în familie. Conform datelor publicate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie la finalul lunii septembrie 2014, 9.458 de situaţii de abuz au fost înregistrate oficial în sistemul de protecţie a copilului. „Ca să asistăm la o dezvoltare reală a acestui sistem este nevoie, în primul rând, de trecerea de la intervenţia bazată pe medicaţie, disponibilă în spitalul de psihiatrie, către intervenţia realizată la nivelul serviciilor educaţionale şi de protecţia copilului. Consilierii şcolari şi echipele multidisciplinare din direcţiile de protecţie a copilului sunt actori cheie în identificarea şi intervenţia timpurie şi eficace în cazul acestei categorii vulnerabile.” – Gabriela Alexandrescu, preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România.

Sprijin accesul la servicii de consiliere

Este nevoie de eforturi susţinute la nivelul autorităţilor centrale pentru aprobarea Strategiei Naţionale de sănătate mintală pentru copii, de o bună colaborare între instituţiile responsabile şi de o schimbare treptată a mentalităţilor. Sănătatea mintală încă este un subiect evitat la nivelul discursului public, ceea ce duce la stigmatizarea şi discriminarea celor cu dificultăţi, inclusiv a copiilor. Acest lucru reprezintă o barieră în calea accesării serviciilor specializate şi integrării copiilor în sistemul educaţional. Proiectul Servicii integrate pentru copiii cu probleme de sănătate mintală, copiii victime ale violenţei domestice şi familiile acestora se desfăşoară pe parcursul a 14 luni şi va sprijini accesul la servicii de consiliere şi psihoterapie pentru 700 de copii din Bucureti, Iaşi, Suceava, Mureş şi Timiş. Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, cu sprijinul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România – Componenta Servicii Sociale şi de Bază. Salvaţi Copiii România va beneficia de finanţare nerambursabilă în valoare de 149.922 Euro din granturile SEE 2009-2014.