Meşteşugurile olteneşti, cunoscute şi promovate de tineri români şi bulgari, într-un proiect european

0
347
26 de tineri din Craiova şi Oreahovo au petrecut, luna aceasta, 12 zile împreună, încercând să dezlege tainele meşteşugurilor olteneşti şi învaţând cum să le promoveze mai bine, astfel încât moştenirea din străbuni, zestrea lor, să nu se piardă şi să poata fi transmisă şi generaţiilor urmatoare.
Ţesutul covoarelor, olăritul, împletitul rogojinilor, sculptura, cioplitul crucilor de lemn, pictura pe sticlă sunt doar câteva bogîţii din zestrea oltenească pe care tinerii români şi bulgari au încercat, timp de 12 zile, să le desluşească împreună, în activitîţi desfăşurate în Craiova şi în Oltenia.
Activitate a proiectului intitulat sugestiv chiar ”Zestrea”, implementat prin progarmul Erasmus+ al Uniunii Europene de către Asociaţia CREEAZĂ ROMÂNEŞTE, din Craiova, şi Liceul ”Hristo Botev”, din Oreahovo, Bulgaria, întâlnirea din România a continuat, într-un fel, o mobilitate similară desfăşurată în Bulgaria, în luna octombrie 2018.
Dacă în Oreahovo cei 26 de tineri au vizitat meşteşugari bulgari şi au încercat, prin metode jurnalistice însuşite cu ajutorul unui ziarist profesionist, să documenteze arta ţărănească din satul bulgaresc, în Craiova tinerii şi-au consolidat cunoştinţele în domeniul jurnalistic şi, colindând ateliere meşteşugăreşti din Oltenia, au cunoscut îndeaproape arta ţărănească românească şi au învăţat să mânuiască pixul şi reportofonul, schiţând interviuri şi reportaje care să promoveze artiştii populari şi măiestria lor.
Tinerii au vizitat, astfel, meşteri din Oboga, Călui, Craiova, Măceşu de Jos, au întâlnit meştesugari renumiţi în România şi străinătate, precum Ştefan Truşcă, Marin Ciungulescu (olari), dar şi antreprenori în domeniul meşteşugurilor, precum Anca Dumitrescu, care, din dragoste pentru arta ţărănească, a înfiinţat în Dolj un atelier de ţesut covoare olteneşti la război.
Liceul Tehnlogic “Beethoven” din Craiova a fost o surpriză pentru tineri: instituţie în care învaţă elevi cu deficienţe de auz, liceul are un atelier de sculptură unde elevii deprind şi se perfecţionează în sculptura în lemn, datorită profesorului lor Ionuţ Smarandache. Iar naşterea unei icoane pe sticlă, de la prepararea culorilor până la finalizarea unei adevărate opere de artă, le-a fost prezentată, într-un atelier captivant, de Miruna Căminescu, artist restaurator şi absolventă a Facultăţii de Artă Sacră din Craiova.
În cadrul mobilităţii din Craiova, tinerii s-au documentat pentru articolele lor şi la Secţia de Etnografie a Muzeului Olteniei, Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, instituţii cu care asociaţia colaborează frecvent.
În urma activităţii de teren şi documentare, cei 26 de tineri au realizat 13 articole de presă scrisă care să promoveze meşterii şi meştesugurile lor, atât din România, cât şi din Bulgaria, articole care vor fi publicate ulterior pe pagina proiectului, dar şi a Liceului ”Hristo Botev” din Oreahovo.
”Zestrea” este un proiect de mobilitate, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, care se desfăşoară în perioada 1 august 2018 – 30 iunie 2019.