Platforma interactivă VizaFLE, la dispoziţia profesorilor de Franceză

0
380

Cu ocazia sărbătoririi Francofoniei, în data de 21 martie, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti a fost inaugurat site-ul VizaFLE, creat de Ambasada Franţei şi Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală al acesteia în România. La eveniment au participat Ambasadorul Franţei în România, Excelenţa Sa Henri Paul; ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu; Yannick Rascouët – responsabil al polului multilingvismului şi al reţelei şcolare, MAEE; Stanislas Pierret – consilier de Cooperare şi Acţiune Culturală; Lucile Bruand-Exner – ataşat de Cooperare Educativă; Cristina Grigore – preşedinta Asociaţiei Române a Profesorilor de Franceză, numeroşi reprezentanţi ai profesorilor de Franceză din ţară.

Prezentarea site-ului VizaFLE a fost făcută de David Maguet – asistent tehnic TICE în cadrul SCAC: platformă interactivă, reţea socială profesională destinată în principal profesorilor de Franceză, care, accesând http://roumanie.vizafle.com, îşi pot crea propriul spaţiu „en ligne”, profitând de fişele metodologice şi pedagogice, de documentele sonore şi de transcrierea acestora, de documentele vizuale (tablouri celebre din patrimoniul francofon, de exemplu), de anuarul de contacte etc., contribuind, la rândul său, la îmbogăţirea materialului informativ, în numele „solidarităţii” francofone şi profesionale. De altfel, „solidarité” este tema celebrată de sărbătoarea Francofoniei 2011 şi ilustrată de cele 10 cuvinte („Dis-moi 10 mots qui nous relient”), printre care se înscrie şi „réseauter”, termen ilustrativ pentru VizaFLE.

După cum a explicat prof. dr. Maria Tronea, reprezentant în C.G. ARPF, „acest neologism circumscris vocabularului informatic desemnează faptul de a se constitui într-o reţea de relaţii cu scopul de a se perfecţiona, eventual, din punct de vedere profesional”.

Printre materialele informative şi documentare oferite de Ambasada Franţei profesorilor de Franceză invitaţi la Bucureşti pentru inaugurarea VizaFLE s-a numărat şi prestigioasa revistă internaţională destinată profesorilor de Franceză „Le Français dans le monde”, care sărbătoreşte anul acesta 50 de ani de la apariţie.