Finanţate prin POSDRU 2007-2013 – Seminar de sprijin privind implementarea proiectelor europene

0
54

Ieri, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Vest Oltenia a organizat, la sediul Prefecturii Judeţului Dolj, „Seminar de sprijin privind implementarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”. La eveniment au participat reprezentanţi ai Organismului Intermediar şi reprezentanţi ai echipelor de management din partea organizaţiilor care implementează proiecte de tip grant, strategic şi ajutor de stat şi de minimis finanţate din  POS DRU, din  Regiunea Sud  Vest Oltenia. „În cadrul acestui seminar vor fi explicate de către  reprezentanţii  instituţiei noastre  subiecte de  interes, care vizează mecanismul  rambursării cheltuielilor,  raportările  tehnnico-financiare privind implementarea proiectelor, măsurile de evitare a  cheltuielilor neeligibile…”, a precizat Mihaela Mocanu, directorul executiv al POSDRU SV Oltenia.  Pentru  a veni în sprijinul beneficiarilor, s-a pus  accentul  pe discutarea şi clarificarea ultimelor  instrucţiuni emise de Directorul General  al Autorităţii de Management pentru  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Verificare tehnică şi financiară

Despre cele  doua instrucţiuni, nr. 42  şi nr. 43, care au fost emise  de A.M. P.O.S. D.R.U. în  7  martie  şi, respectiv, 10 martie a vorbit, în cadrul aceleiaşi manifestări, Natalia Popa, şef Serviciu Economic din cadrul POSDRUSV Oltenia. „Instrucţiunea   nr. 42 stabileşte   obligaţia   beneficiarilor   proiectelor (strategice, granturi şi ajutor de stat)  de a încărca în  aplicaţia  informatică  ActionWeb,    toate informaţiile   din formularele  de înregistrare   a grupului  ţintă, completate   de participanţii la operaţiunile co-finanţate din FSE derulate  în cadrul proiectelor şi de a le corela  cu indicatorii  preconizaţi în proiect”, a precizat Natalia Popa. Instrucţiunea  nr.  43 vizează  simplificarea   verificărilor  administrative   asupra  cererilor de rambursare.  Astfel, instrucţiunea detaliază modul în care beneficiarii şi partenerii acestora vor justifica cheltuielile  efectuate în cadrul   proiectelor  strategice şi de grant, finanţate prin POSDRU, stabileşte lista documentelor justificative  pentru  cheltuielile aferente fiecărui capitol bugetar, care se anexează la cererile de rambursare, urmărind  să asigure  o abordare unitara   a modului de  verificare tehnică şi financiară  a cererilor de rambursare   precum şi  a modului de justificare  a eligibilităţii  cheltuielilor  în cadrul  POSDRU.

73 de proiecte

La  data curentă, Organismul Intermediar Regional pentru Programul   Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane  Regiunea   Sud-Vest Oltenia   gestionează  un număr de  73 proiecte   finanţate  din POSDRU, cu o valoare totală de  304.021.612,91 lei , asigurând îndeplinirea  în  regiunea Sud Vest Oltenia   a   funcţiilor   delegate  de Autoritatea de Management  pentru Programul   Operaţional  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane   privind lansarea cererilor de propuneri de proiecte, informarea şi publicitatea, evaluarea şi selecţia proiectelor depuse,  managementul  financiar al  fondurilor, monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor finanţate în cadrul   Domeniilor   Majore  de Intervenţie  3.1, 3.2, 5.1, 6.2 şi 6.3.