„Păstrăm viu tezaurul uman!”

0
184

În perioada August 2018 – Ianuarie 2020 Asociaţia Transfrontalieră e(quilibrum) –
Environment (ATeE) a implementat proiectul „Păstrăm viu tezaurul uman!” în parteneriat
cu Asociaţia Parteneriate Regionale pentru Dezvoltare Durabilă- Vidin – Beneficiar Lider
şi Agenţia de Dezvoltare Regională şi Centrul de Afaceri 2000- Montana, în cadrul
Programului Interreg V-A România – Bulgaria, axa prioritară nr. 2 „O regiune verde”,
Obiectivul specific 2.1 ”Îmbunătățirea utilizării durabile a resurselor şi patrimoniului
natural și cultural”.
Proiectul a avut drept scop promovarea culturii tradiţionale în domeniul dansului,
cântecului și gastronomiei prin organizarea de evenimente culurale care să constituie un
produs turistic ce poate fi promovat de și către tour operatori spre beneficiul turiștilor.
Activităţile proiectului au inclus: selecția participanților din domeniul dansului,
cântecului și gastronomiei din cele 3 regiuni (Dolj, Vidin, Monatana); un plan de
management comun transfrontalier al evenimentelor culturale în vederea promovării către
tour operatori a unor produse turistice tip “ready to use”; training-uri transfrontaliere în
domeniul dansului, cîntecului și culinar; organizarea a 3 festivaluri de cultură autentică în
fiecare regiune; participarea la 2 târguri de turism din România și Bulgaria
Bugetul total al proiectului a fost de 499 366.11euro. Grupurile ţintă vizate de proiect au fost : oameni din localităţile mici care au păstrat cultura tradiţională în domeniul dansului, muzicii și gastronomiei tradiționale, ONGuri ce promovează turismul si cultura tradițională, jurnalişti şi touroperatori, cetăţeni români şi bulgari din spaţiul transfrontalier. În data de 27 Ianuarie 2019, ora 15:00 va avea loc conferinţa de presă prilejuită de finalizarea proiectului.