Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 23 decembrie 2019

0
153

I.     ANALIZE

1.    AMENDAMENTE la Proiectele de Legi pentru care Guvernul a hotârât să îşi angajeze răspunderea în faţa Parlamentului:

– Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2020

– Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

– Proiectul Legii privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

II.            PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al R.A. Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/HG-28.pdf

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societăţii Naţionale ”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa” S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/HG-29.pdf

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Aeroclubului României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/HG-30.pdf