Anunţ public S.C. LIGHT RENEWABLES S.R.L.

0
248

S.C. LIGHT RENEWABLES S.R.L. prin IONESCU COSMIN anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare emisa de APM DOLJ pentru planul “ELABORARE P.U.Z. PENTRU INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN – ZONA INDUSTRIALA IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE” propus în Com. Macesu de Jos, Sat Macesu de Jos, T50, P471/31, P471/32, jud. Dolj – planul nu necesita evaluare de mediu si nici evaluare adecvata, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Documentatia care a stat la baza luari deciziei etapei de incadrare poate fi consultata in zilele de luni-joi intre orele 800-1630 si vineri intre orele 800-1400 la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, str. Petru Rareş, nr.1, Craiova, sau pe site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj (Fax: 0251419035, e-mail office@apmdj.anpm.ro), in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii in mass-media.