Conferinţă internaţională cu tema „Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii”, la Craiova

0
63

În zilele de 19 și 20 octombrie, Universitatea din Craiova, în calitate de beneficiar al proiectului POSDRU/109/2.1/G/81762 „Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii  din regiunea Sud-Vest Oltenia”, a organizat la Casa Universitarilor conferinţa internaţională cu tema „Competenţe socio-umane pentru piaţa muncii”. Proiectul este implementat pe parcursul a doi ani, în perioada 3 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013, de Facultatea de Teologie, și este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Parteneri sunt Arhiepiscopia Craiovei, Consiliul Judeţean Dolj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

Obiectivul: 300 de studenţi craioveni integraţi pe piaţa muncii

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a 300 de studenţi de la şapte specializări universitare din domeniul socio-uman (Teologie Pastorală, Asistenţă Socială, Sociologie, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Istorie, Română, Comunicare şi relaţii publice). „Această creştere se va produce prin anticiparea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru viitor, precum şi prin realizarea unei legături mai bune între educaţie, formare instituţională, practică studenţească şi apoi prin angajarea în diferite domenii ale muncii. Atingerea acestui obiectiv va genera un efect pozitiv pe termen lung, deoarece contribuie la dezvoltarea capitalului uman de la nivel local, precum şi la corelarea educaţiei din mediul universitar cu cerinţele pieţei muncii, ceea ce va sprijini inclusiv generaţiile viitoare de studenţi în domeniul socio-uman. În acest fel, proiectul contribuie atât la dezvoltarea unor resurse umane capabile să gestioneze cât mai eficient procesul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, cât şi la creşterea calităţii sistemului de educaţie din învăţământul superior”, a declarat diac. conf. dr. Gelu Călina, de la Facultatea de Teologie din Craiova.

Schimb de experienţă și de informaţii în organizarea şi coordonarea stagiilor de practică a tinerilor

Lucrările conferinţei de săptămâna trecută au fost centrate pe obiectivele şi rezultatele majore ale proiectului şi au analizat armonizarea dintre competenţele profesionale şi transversale din domeniul socio-uman şi aşteptările de pe piaţa muncii, precum şi modalităţile de optimizare a programelor universitare de practică profesională, astfel încât să fie relevante şi oportune pentru dinamica pieţei muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia. De asemenea, prezentările în plen şi sesiunile paralele organizate pe grupuri tematice au vizat schimbul de experienţă, de informaţii şi bune practici în organizarea şi coordonarea stagiilor de practică a studenţilor, între partenerii în proiect şi alte instituţii de la nivel regional, naţional şi internaţional cu activitate relevantă în domeniu. În cadrul întâlnirii au fost prezentate principalele direcţii şi realizări ale proiectului.

Manifestarea a avut în principal menirea de a descrie principalele direcţii parcurse în proiect, activităţile urmând să se încheie la data de 31 decembrie a.c. Lucrările selectate vor fi publicate într-un Ghid de bune practici în organizarea stagiilor de practică profesională în domeniul socio-uman, la nivel naţional şi internaţional, care să furnizeze repere metodologice utile în proiectarea, implementarea şi dezvoltarea de programe de practică profesională.