PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

0
44

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                             Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                                   Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro

www.primariacraiova.ro

 

DISPOZIŢIA NR.1966
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art. 39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată,  privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

 

Art. unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  solemnă  în data  de 26.10.2012, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  1. Prezentare de mesaje şi alocuţiuni cu ocazia Zilelor Municipiului Craiova 2012.
  2. Conferirea titlului de „Cetăţean de onoare” unor personalităţi marcante ale municipiului Craiova.
  3. Premierea elevilor şi a sportivilor craioveni cu rezultate şi performanţe deosebite în anul şcolar 2011-2012.

                                                                                           Emisă azi _______2012

               PRIMAR,

                       SECRETAR,
  Lia – Olguţa VASILESCU

                 Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

Vizat de legalitate,

cons. jr. Diana DĂRAC