„Standarde de participare şi cetăţenie activă pentru bună guvernare în şcoală”

0
53

Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală (ARDR) şi Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului (MECTS) organizează joi, 25 octombrie 2012, între orele 12.00-17.00, în Amfiteatrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj din Craiova, Conferinţa regională „Standarde de participare şi cetăţenie activă pentru bună guvernare în şcoală”. 

În cadrul Conferinţei se desfăşoară Gala Competiţiei Şcoala de 7 stele – Bună Guvernare în Şcoală cu Concursul Standardelor de Participare”, competiţie derulată în perioada 1-25 octombrie, ca parte integrantă a activităţii de diseminare şi informare asupra conceptelor, metodologiei dezvoltate şi a rezultatelor proiectului Standarde de Participare pentru Cetăţenie Activă. Vor fi recunoscute şi promovate public bunele practici de auto-evaluare şi promovare a participării populaţiei şcolare la luarea deciziilor în unităţile de învăţământ. Prin introducerea unor abordări inovative de asigurare a sustenabilităţii bunei guvernări în şcoală se anunţă pregătirea proiectului strategic de aplicare la nivel naţional a metodologiei standardelor de participare pentru cetăţenie activă.

20 de unităţi de învăţământ partenere

Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală, beneficiară a proiectului „Standarde de Participare pentru Cetăţenie Activă” ID POS DRU /17/1.1/G/31986, va anunţa în cadrul Conferinţei regionale  încheierea cu succes a proiectului Standarde de Participare pentru Cetăţenie Activă, care a urmărit dezvoltarea şi testarea standardelor de participare pentru cetăţenie activă ca metodologie de auto-evaluare, monitorizare şi stimulare a participării elevilor la guvernarea şcolară în cele 20 de unităţi de învăţământ partenere, din cele cinci judeţe ale regiunii Oltenia, regiune ce reprezintă aria de implementare a proiectului: Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” Craiova, Şcoala Dăbuleni, Şcoala Ghindeni, G.S.I. Melineşti (Dolj); Şcoala Generală Albeni, Colegiul Naţional „George Coşbuc” Motru, G.S.I. „Constantin Brâncuşi” Peştişani, Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” Târgu Jiu, (Gorj); Şcoala Braniştea, Colegiul Naţional „Decebal” Drobeta Turnu Severin, Şcoala cu clasele I-VIII „Pamfil Şeicaru” Orşova, Liceul „Gheorghe-Ionescu Şişeşti” Şişeşti (Mehedinţi); Liceul Teoretic „Petre Pandrea” Balş, Şcoala cu clasele I-VIII Grojdibodu, Colegiul Naţional „Radu Greceanu” Slatina, Liceul Vitomireşti (Olt); Şcoala Buneşti, Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu” Drăgăşani, Liceul Teoretic Lădeşti, Colegiul Economic Râmnicu-Vâlcea (Vâlcea).

Auto-evaluarea participării la luarea deciziilor

În cadrul activităţilor de testare a standardelor au fost desfăşurate în toate cele 20 de unităţi de învăţământ partenere audieri publice cu tema: „Auto-evaluarea participării la luarea deciziilor pentru bună guvernare în şcoală prin aplicarea standardelor de participare pentru cetăţenie activă”. Audierile au fost organizate de Grupurile pentru Bună Guvernare din şcoli, la evenimente au participat reprezentanţi ai mai multor instituţii de învăţământ şi cultură din judeţele de referinţă, directori, cadre didactice, consilieri în domeniul educaţiei, elevi, părinţi, reprezentanţi ai Inspectoratelor Şcolare, reprezentanţi ai unor ONG-uri de tineret, autorităţi publice locale, agenţi economici, parteneri media şi alţi factori interesaţi.

Valori comune

Audierile publice tematice au intervenit în cadrul proiectului ca metodă oportună de legitimare a procesului de auto-evaluare şi adoptare a standardelor de participare în şcoli, ca urmare a analizei rezultatelor cercetării relizate prin anchetă de opinie privitor la percepţiile elevilor şi ale cadrelor didactice faţă de participarea „cetăţenilor” şcolii la guvernarea acesteia.  Sprijinite prin campanii de informare şi publicitate la nivel local şi judeţean, audierile publice au constat în prezentări publice de motivaţii şi depoziţii în favoarea identificării nevoilor de participare a elevilor la luarea deciziilor în şcoală, prin intermediul argumentelor propuse de către Grupurile pentru Bună Guvernare în Şcoală din instituţiile de învăţământ partenere. Depoziţiile susţinute de martori au reprezentat pledoarii pentru adoptarea a două dintre cele şapte standarde de participare a elevilor la luarea deciziilor în şcoală (Valori comune, Structuri, Strategii, Sisteme, Personal al şcolii, Cunoştinţe şi informaţii, Leadership): un standard ai cărui indicatori sunt atinşi în mare parte într-un domeniu în care s-a înregistrat progres, respectiv un standard de adoptat pe termen lung, spre care se tinde, prin abordarea cât mai multor indicatori.

Cartele Bunei Guvernări în Şcoală

Pe întreaga durată de aplicare a standardelor, precum şi în suţinerea activităţilor educative următoare, Grupurile pentru Bună Guvernare în Şcoală beneficiază de asistenţă şi consiliere din partea echipei de experţi naţionali şi internaţionali, în vederea facilitării proceselor de adoptare a standardelor de participare în şcoli. În continuarea selectării standardelor de participare în şcoli şi a evaluării acestora conform metodologiei dezvoltate, în lunile iulie, august si septembrie 2012, au fost elaborate Cartele Bunei Guvernări în Şcoală, precum şi planificările strategice, planuri de acţiune şi de activităţi, ce vor sta la baza şi în justificarea modurilor şi dimensiunilor de participare la procesele de luare a deciziilor în cele 20 de unităţi de învăţământ partenere.


Proiectul Standarde de Participare pentru Cetăţenie Activă este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, şi este implementat de Asociaţia Regională pentru Dezvoltare Rurală (ARDR) în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Universitatea din Craiova, Agenţia Naţională pentru Tineret (Marea Britanie) şi Consiliul Judeţean Norfolk (Marea Britanie).