Peste 450.000 de carduri de sănătate vor fi distribuite în Dolj

0
82

Începând de ieri, distribuirea cardurilor de sănătate a început şi în Dolj, urmând ca în judeţ să fie predate către asiguraţi nu mai puţin de 459.238 de exemplare. Întreaga operaţiune se va desfăşura în mai multe etape, iar cardurile vor fi livrate cu confirmare de primire, în termen de 20 de zile de la preluare, la locuinţa fiecărui asigurat în baza actului de identitate şi a semnăturii de primire.

În Dolj cardurile naţionale de sănătate vor fi preluate în cinci tranşe.  Conform graficului, poştaşul se va prezenta la domiciliul asiguratului de două ori, iar în cazul în care titularul nu va fi găsit acasă, va lăsa un aviz care va conţine un număr de telefon, astfel încât asiguratul să poată contacta factorul poştal pentru a stabili intervalul orar în care poate reveni pentru a-i preda cardul de sănătate.

Dacă în cele 20 de zile lucrătoare prevăzute, după ce factorul poştal s-a prezentat la domiciliul asiguratului de două ori, cardul nu a putut fi predat, asiguratul poate să îl ridice personal de la casa de asigurări în a cărei evidenţă se află, după 10 zile lucrătoare, termen pe care Poşta Română îl are la dispoziţie pentru a preda cardul casei de asigurări.

Documentul medical trebuie activat

După distribuirea cardului naţional, va urma o perioadă în care vor rula în paralel cele două sisteme, pentru ca atât asiguraţii, cât şi furnizorii de servicii medicale să se acomodeze cu această soluţie informatică şi pentru a depista şi a remedia eventualele probleme depistate în funcţionarea acestei soluţii informatice.

După ce va intra în posesia cardului de sănătate, asiguratul îl va prezenta pentru activare la prima vizită la un furnizor de servicii medicale. Mai exact, PIN-ul de transport al cardului naţional (0000) va fi schimbat cu un PIN personalizat, format dintr-o combinaţie de patru cifre. PIN-ul personalizat va fi introdus şi confirmat personal de către pacient. Personalizarea PIN-ului este obligatorie, altfel cardul rămâne în stare inactivă şi nu poate confirma servicii medicale în sistem. Acest PIN va fi introdus de către asigurat ori de câte ori va beneficia de un serviciu medical pentru validarea şi, mai apoi, decontarea acestuia din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Cardul de sănătate va fi obligatoriu de anul viitor

Cardul va avea inscripţionat numele, prenumele, codul de asigurat şi numărul de identificare. Introducerea de date medicale pe cardul de sănătate se va realiza doar la medicul de familie. Inscripţionarea datelor suplimentare – grupa sanguină, Rh-ul, diagnostic medical cu risc vital şi boli cronice, acceptul exprimat în timpul vieţii pentru prelevarea de organe, ţesuturi şi celule după deces – este opţională şi se va face cu acordul în scris al asiguratului sau împuternicitului legal. Această etapă nu este obligatoriu să se realizeze concomitent cu activarea cardului.

Cardul naţional va face dovada calităţii de asigurat şi va confirma prezenţa asiguratului la furnizorul de servicii medicale. Prin implementarea acestui sistem informatic, autorităţile sanitare preconizează că banii din sistemul asigurărilor de sănătate vor fi cheltuiţi mai eficient şi mai transparent. De altfel, unul dintre principalele obiective ale CNAS este ca, începând de anul viitor, toate serviciile medicale să fie validate şi decontate doar prin intermediul cardului naţional.

Conform acordului-cadru încheiat între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Compania Naţională Poşta Română, precum şi contractelor subsecvente cu casele judeţene de asigurări de sănătate, de ieri a început distribuirea cardului naţional de sănătate, concomitent, în mai multe judeţe din ţară. Procesul de distribuire va continua în luna octombrie pentru cei aproximativ 12,5 milioane de asiguraţi pentru care au fost tipărite cardurile naţionale de sănătate. Tipărirea şi distribuirea cardului naţional vor continua în următorii patru ani pentru persoanele care vor împlini vârsta de 18 ani şi/sau vor dobândi calitatea de asigurat.