Încă o sesiune de admitere la UCV

0
114

Universitatea din Craiova organizează, în perioada 23-26 septembrie, a doua sesiune de admitere pentru locurile rămase neocupate la buget şi taxă. Admiterea va fi organizată atât pentru Licenţâ, cât şi pentru Master.

Astfel,  la Facultatea de Ştiinţe Exacte sunt disponibile 15 locuri la buget şi 158 de locuri la taxă. Înscrierile se pot face în perioada 23-25 septembrie, cu excepţia domeniilor Matematică şi Informatică, unde înscrierile se fac doar în zilele de 23 şi 24 septembrie. La Master sunt disponibile 45 de locuri la Taxă şi 2 la Buget.Înscrierile se fac până la data de 25 septembrie, excepţie făcând domeniul Matematică  la care s-auîncheiat înscrierile la data 20 septembrie.  Pentru domeniul Fizică, înscrierile s fac până la data de 27 septembrie. (Menţionăm că pentru acest domeniu, înscrierile se fac în cadrul primei sesiuni de admitere din luna septembrie.)

La Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative  sunt disponibile 95 de locuri la taxă pentru învăţământul de zi şi 39 de locuri la taxă pentru frecvenţă redusă. Înscrierile se fac între 23 şi 25 septembrie. La Master, înscrierile se fac în aceeaşi perioadă şi sunt disponibile 77 de locuri la taxă.  La Facultatea de Mecanică au rămas libere 144 de locuri la taxă, la Licenţă, iar admiterea se va face între 23 şi 25 septembrie.  De asemenea, la Facultatea de Inginerie Electrică sunt disponibile 27 de locuri la buget şi 45 de locuri la taxă. Înscrierile se fac între 23 şi 25 septembrie.  Facultatea de Agricultură şi Horticultură scoate la concurs 43 de locuri la taxă la Studii Licenţă, iar la Master sunt disponibile 7 locuri la taxă. Înscrierile atât pentru Licenţă, cât şi pentru Master se fac între 23 şi 25 septembrie.

La Facultatea de Teologie Ortodoxă au rămas neocupate 7 locuri la taxă, la Licenţă, iar înscrierile se vor face în intervalul 23-24 septembrie. Totodată, la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor sunt scoase la conscurs 185 de locuri la taxă la Master. Înscrierile se fac până pe 26 septembrie. La Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor se fac înscrieri şi pentru locurile la zi cu taxă şi învăţământul la distanţă la Licenţă, în perioada 23-25 septembrie a.c. La Facultatea de Ştiinţe Sociale sunt disponibile 290 de locuri la taxă la Studii Universitare de Licenţă, iar înscrierile se fac între 23 şi 25 septembrie. La Master sunt scoase la concurs 49 de locuri la taxă, iar înscrierile se fac, de asemenea, până la data de 25 septembrie.