Candidaţii la “Definitivat” pot să-şi vizualizeze lucrările

0
653

Astăzi a început depunerea cererilor candidaţilor participanţi la Examenul de Definitivare în învăţământ, din sesiunea acestui an, care vor să-şi vizualizeze lucrările. Este un calendar complex, care trebuie respectat, conform legislaţiei.

În conformitate cu prevederile art.40 (5) din OMEC nr.5434/31 august 2020, privind Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a Examenului Naţional de Definitivare în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2021, după afişarea reultatelor finale candidaţii pot solicita Comisiei de examen să îşi vizualizeze lucrarea, fără ca, în urma vizualizării, să obţină reevaluarea lucrării şi/sau modificarea notelor acordate. Conform comunicatului emis de ISJ Dolj, candidaţii pot să depună cerere de vizualizare, la Secretariatulu Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, după un grafic bine stabilit. Astfel, în perioada 23 – 25 august, pot fi depuse cererile, iar în intervalul 26 – 27 august va avea loc transmiterea situaţiei centralizate a cererilor pentru vizualizare, către Comisiile judeţene din judeţele desemnate Centre de evaluare/contestaţii. În zilele de 30 – 31 august, va avea loc afişarea, la avizierul, respectiv site-ul ISJ Dolj a zilei şi intervalului orar în care candidatul poate vizualiza lucrarea. Vizuaşizarea va avea loc în perioada 1 – 3 septembrie, conform unui grafic.