În vederea fiscalizării bacşişului… / Clientului i se va da o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal

0
391
Ministerul Finanţelor Publice legiferează, la solicitarea industriei de profil, conţinutul economic al bacşişului în domeniul restaurantelor şi barurilor şi stabileşte regulile fiscale şi contabile de înregistrare a acestuia. Nivelul bacșișului oferit de client poate varia între 0% și 15% iar acesta se va introduce în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea „bacșiș”.
Proiectul de act normativ cuprinde o serie de reglementări. De exemplu, definirea bacșișului în vederea evidențierii acestor sume pe bonul fiscal, cu scopul delimitării clare a acestora de veniturile încasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor direct către populație și asigurării fiscalizării bacșișului potrivit Codului fiscal. Sau instituirea obligației de evidențiere pe bonul fiscal a bacșișului încasat de la clienți, în cazul serviciilor de restaurant, baruri și alte activități de servire a băuturilor, indiferent de modalitatea de plată a acestuia (card/numerar/substitute de numerar). O altă reglementare comnstă în evidențierea bacșișului pe bonul fiscal nu este obligatorie pentru livrările la domiciliu. De asemenea se interzice condiționarea, sub orice formă, a livrărilor de bunuri sau a prestărilor de servicii de acordarea bacșișului.
Plata contravalorii consumației se face prin ordin de plată
Totodată, se instituie obligația operatorului economic de a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal. Nota de plată va conține rubrici destinate alegerii de către client, a nivelului bacșișului pe care acesta dorește să îl ofere. Se lasă la opțiunea operatorului economic, posibilitatea marcării bacșișului pe același bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate sau pe un bon fiscal distinct, în funcție de situația de fapt, respectiv de momentul în care valoarea bacșișului este cunoscută de către emitentul bonului fiscal. „Se instituie obligația operatorului economic de a distribui sumele provenite din încasarea bacșișului, integral salariaților, potrivit unui regulament intern și de a le înregistra în contabilitate pe seama conturilor de datorii/analitic distinct iar în situația în care plata contravalorii consumației se face prin ordin de plată și se emite factură, bacșișul se evidențiază distinct pe aceasta”, se precizează într-un comunicat de presă al Ministerului Finanţelor Publice.
O măsură solicitată de industria HoReCa
Pentru salariat, sumele provenite din bacșiș sunt calificate ca venituri din alte surse, fiind supuse impunerii prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri. Astfel, veniturile nu se cuprind în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale. Conducerea Ministerului susţine că aceasta ar fi o măsură care a fost cerută de industria HoReCa și nu numai. Obiectivul nu este de a suprataxa ceva, ci doar de a avea un cadru legal simplu și clar, așa cum există în numeroase alte țări. „Este, totodată, și o promisiune îndeplinită, o promisiune pe care nu am facut-o de ieri, de azi, ci de mult timp. Vom continua să creăm cadrul legal care să ne permită să-i ajutăm pe cei care activează în economia reală”, susţin reprezentanţii MFP