736 de locuri la Facultatea de Litere

0
316

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Craiova desfăşoară, în perioada 23 – 31 iulie, admiterea pentru anul universitar 2013-2014, la domeniile din structura sa. În total, la această facultate,  au fost scoase la concurs 736 de locuri dintre care 313 la buget  şi 348 la taxă şi 75 de Învăţământ la Distanţă.

Astfel, la domeniul Limbă şi Literatură  înscrierile în vederea admiterii se vor face în perioada 23-27 iulie. Rezultatele finale vor fi afişate pe 29 iulie. Pentru realizarea admiterii va fi concurs de dosare şi se va ţine cont doar de media obţinută la bacalaureat. Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie se vor lua în calcul notele obţinute la Limba şi literatura română la examenul de bacalaureat, proba scrisă,  limba şi literatura română la examenul de bacalaureat, proba orală, precum şi nota obţinută la proba de Limbă şi literatură străină/ Competenţe lingvistice la examenul de bacalaureat.  De asemenea, la domeniul Limbi Moderne Aplicate,  înscrierile se vor face în perioada 23-27 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate tot la data de 29 iulie. Tinerii vor fi admişi pe baza unul concurs de dosare şi se va lua în calcul doar media de la bacalaureat.  În situaţia în care vor fi doi concurenţi cu aceeaşi media, vor fi departajaţi prin nota obţinută la disciplina Limba şi Literatura română,    nota obţinută la proba orală de limba şi literatura română la examenul de bacalaureat, precum şi nota obţinută la proba de Limbă şi literatură străină/ Competenţe lingvistice la examenul de bacalaureat.

Concurs de aptitudini pentru “Muzică” şi  “Teatru şi Artele spectacolului”

       La domeniul Muzică înscrierile se vor face în perioada 23-25 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 29 iulie. Admiterea se va face prin concurs ce va consta în probe de aptitudini vocaţionale.  Totodată, la domeniul Teatru şi Artele spectacolului, înscrierea candidaţilor se va face în perioada 23-25 iulie, iar rezultatele vor fi afişate la data de 29 iulie.  Admiterea se va face prin concurs ce va consta în două probe (etape eliminatorii) de aptitudini vocaţionale. În prima etapă, ce va avea loc pe data de 26 iulie, tinerii vor susţine o probă orală/practică de testare a aptitudinilor vocale, ritmice şi de inter­pretare ale candida­tu­lui; prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din reper­to­riul candidatului, la alege­rea comi­siei. Candidatul va fi notat cu admis/respins. În a doua  etapă tinerii vor participa la un atelier de improvizaţie şi vor susţine un monolog.

Interviul, probă eliminatorie la “Ştiinţe ale Educaţiei”

La domeniul Ştiinţe ale Comunicării va fi concurs de dosare pe baza mediei obţinute la examenul de  bacalaureat. În situaţia în care vor fi doi concurenţi cu aceeaşi media, vor fi departajaţi prin nota obţinută la disciplina Limba şi Literatura română, proba scrisă,  nota obţinută la proba orală de limba şi literatura română la examenul de bacalaureat, precum şi nota obţinută la proba de Limbă şi literatură străină/ Competenţe lingvistice la examenul de bacalaureat. La domeniul Ştiinţe ale Educaţiei  va fi examen de admitere ce va constra într-o probă eliminatorie – interviu (admis/respins). Interviul constă în: proba de comu­nicare (dicţie, lectură la prima vedere) şi proba de creativitate (poves­tirea unei experienţe de viaţă sau ima­gi­narea unei situaţii din viaţa şcolii, aprecierea pe baza unor criterii cum ar fi no­ta personală, origina­li­tatea, valenţe artistice etc.)

 

Pentru domeniile din cadrul Facultăţii de Litere, taxa de înscriere este de 100 de lei pentru un domeniu, iar taxa de şcolarizare pentru locurile nebugetate este de 3.000 de lei pe an, excepţie face domeniul Teatru şi Artele Spectacolului unde taxa de înscriere este de 150 de lei, iar cea de şcolarizare este 4500 de lei.