Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, din Craiova : Seria manifestărilor științifice din Oltenia, dedicate Revoluției de la 1821

0
293

Într-un consens salutar și binevenit de activități realmente necesare aducerii la lumină a sacrificiului celui ce a fost pandurul Tudor, în anul care a marcat bicentenarul Revoluției din anul 1821, s-au derulat, sub cele mai bune auspicii, conferințe și simpozioane care, fără a îmbrăca o notă exhaustivă, au dat consistență și profunzime spiritului academic și universitar. Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor” a acordat cele mai mari exigențe tuturor manifestărilor culturale, fie în calitate de organizator, fie de invitat-participant, valorificarea și exteriorizarea către public a actului de cultură rămânând o profesiune de credință.

Păstrându-și un rol de spirit academic care să insufle aplecarea spre cunoașterea și valorificarea datelor și faptelor, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, s-a implicat în evenimentele culturale desfășurate în Oltenia, în organizarea manifestărilor științifice  și, ca participant, prin cercetătorii săi, contribuind la definitivarea unui tablou general asupra importantului eveniment revoluționar precum și la omagierea celui care a avut un rol marcant în debutul procesului de renaștere națională.

Calendarul acțiunilor a fost gândit și pus în practică cu destul de multă aplecare asupra interesului general, cel al reafirmării faptelor istorice. Mai cu seamă că orice interogație a putut face ca zone de umbre sau neclarități ce planau asupra Revoluției de la 1821 să poată fi dezbătute cu deschidere și, în final, cu acumularea de informație. Sau, altfel spus, un dialog permanent, dar și o conlucrare între generații, una împărtășind din rezervorul nesecat și mereu actualizat al datelor istorice și cealaltă înțelegând și asimilând din resorturile a ceea ce a reprezentat mișcarea revoluționară de la 1821.

Bornă istorică a epocii moderne

Manifestările științifice organizate de Institutul din Craiova au început cu workshop-urile „Tabăra revoluționară de la Țânțăreni” (25 februarie) și „Adunarea norodului în primăvara lui 1821” (8 aprilie), organizate online, în parteneriat cu instituțiile de învățământ din cadrul proiectului „Amfiteatrul Tudor Vladimirescu”. Evenimentele au continuat cu simpozionul național cu participare internațională „1821-2021. Bicentenarul revoluției conduse de Tudor Vladimirescu”, din 14-15 mai,  ale cărui lucrări au fost deschise de acad. Ioan Aurel POP, președintele Academiei Române, care a a subliniat rolul marcant al revoluționarului roman. Manifestarea științifică a fost structurată pe trei secțiuni: Cadrul internațional și mișcările de eliberare națională, Acțiune și discurs revoluționar, Memoria evenimentului istoric și a personalității lui Tudor Vladimirescu.

La simpozion au participat cercetători și cadre didactice de la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” – București, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” Craiova, Institutul de Istorie „George Barițiu” – Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea din Craiova, Universitatea Valahia din  Târgoviște, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iași, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”- Rm. Vâlcea, Institutul de Istorie a MECC, Chișinău) care au ilustrat o multitudine de aspecte ale istoriei, în speță ale revoluției de la 1821 și a personalității lui Tudor Vladimirescu, dar și aportul istoriei, ca știință socio-umană, la buna însușire a trecutului.

Opera pandurului, pentru posteritate

În calitate de partener, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” s-a implicat în organizarea mai multor manifestări științifice din județele Olteniei. În 25 mai 2021, Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, din Craiova, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Arhivele Militare Naționale Române, Muzeul Olteniei Craiova, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia, Liceul de Arte „Marin Sorescu”, din Craiova, au organizat Simpozionul Național „Tudor Vladimirescu 200”. Manifestarea științifică a fost deschisă și prezidată de col. Gheorghe Boboc, comandantul Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” și a cuprins două secțiuni, în cadrul cărora s-a acordat o atenție specială relației dintre local, național și internațional: Tudor Vladimirescu omul care prin faptă și-a depășit veacul; Posteritatea lui Tudor Vladimirescu. A avut loc, totodată, și oferirea premiilor speciale, acordate de Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”,  elevilor laureați la concursul „Tudor Vladimirescu 200”, secțiunea I, Eseu istoric.

În perioada 26-27 mai, la Târgu Jiu, s-au desfășurat lucrările simpozionului național „Bicentenarul Revoluției lui Tudor Vladimirescu”, organizat de Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, în parteneriat cu Consiliul județean Gorj și Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”. În cadrul manifestării științifice au fost susținute comunicări privind contextul și faptele istorice de la începutul secolului al XIX-lea, respectiv mișcarea revoluționară de la 1821, cea care a lăsat puternice prefaceri interne sociale. Din cadrul Institutului nostru au participat prof. univ. dr. Sevastian Cercel și prof. univ. dr. Cezar Avram, cu tema: Personalitatea lui Tudor Vladimirescu, între legendă și adevăr.

În data de 7 iunie, a avut loc Conferința Națională „Tudor Vladimirescu – 200 de ani de la Revoluția de la 1821”, organizată la iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei, de Arhiepiscopia Craiovei, în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, Biblioteca județeană „Alexandru și Aristia Aman”. La conferință au participat reprezentanți ai  Bisericii Ortodoxe Române, cercetători și cadre didactice din țară și străinătate: Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, prof. univ. dr. Sevastian Cercel, directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, dr. Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” etc.

Acțiuni culturale în toată Oltenia

Pe parcursul lunilor mai-iunie, cercetători din cadrul Institutului au participat, cu prelegeri privind revoluția de la 1821, și la alte evenimente culturale. Primul a fost simpozionul regional De la Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu și Alexandru Ioan Cuza la Ferdinand I, organizat de Arhiepiscopia Râmnicului și Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județeană „Matei Basarab” Vâlcea, Centrul de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa”, în data de 27 mai 2021, la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, în cadrul programului de cercetări istorice „Pe urmele eroilor și martirilor neamului”. În zilele de 5-6 iunie 2021 s-a desfășurat Simpozionul Tudor Vladimirescu – 200 ani de nemurire (1821-2021), în jud. Mehedinți, la Cerneți și Prejna, iar în data de 7 iunie 2021 au avut loc, la Ștefănești, jud. Vâlcea o serie de evenimente prilejuite de împlinirea a 200 de ani de la jertfa lui Tudor Vladimirescu. Aici, manifestările au fost organizate de „Asociația cultural-istorică Teodor Bălășel”- Prof. Ilie Bucă, președinte și Parohia Șerbănești – Pr. Paroh Cristian Cojocaru.

Miercuri, 9 iunie, a avut loc  Conferinţa – dezbatere „Steagul lui Tudor Vladimirescu la Biserica Mântuleasa”, organizată de Parohia Mântuleasa, în parteneriat cu Facultatea de Teologie din Craiova, Direcția Județeană de Cultură Dolj, Asociația Națională de Vexilologie „Tricolorul”, Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” și Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova. Tot în 9 iunie, de această dată, la Târgu Jiu, în incinta Teatrului „Elvira Godeanu”, s-a desfășurat Simpozionul organizat de Primăria municipiului Târgu-Jiu, la împlinirea a 200 de ani de la revoluția română condusă de Tudor Vladimirescu, unde cercetători ai Institutului au susținut teme referitoare la momentele importante ale revoluției precum și reflectarea acesteia în istoriografia străină. Ziua următoare, 10 iunie 2021, la Biblioteca Municipală Drăgășani, județul Vâlcea a avut loc simpozionul dedicat împlinirii a 200 de ani de la revoluția română din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu. Au participat reprezentanți ai autorității locale, cercetători de la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, directori ai instituțiilor de învățământ din localitate, profesori de istorie etc.

Opera remarcabilă a lui Tudor Vladimirescu a fost marcată, în data de 22 iunie, și la sediul Academiei Române. „200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu” este titlul Sesiunii științifice organizată de Academia Română și Muzeul Național al Literaturii Române, în Aula Academiei. Sesiunea științifică a fost deschisă de acad. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Au susținut prelegeri: prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române; prof. univ. dr. Sevastian Cercel, director al Institutului de Cercetări Socio-Umane din Craiova; prof. univ. dr. Cristian Ploscaru, Universitatea A.I. Cuza din Iași și prof. univ. dr. Ioan Cristescu, director al Muzeului Național al Literaturii Române”.

Așa cum trebuie să existe o compatibilitate dintre tradiție și modernitate, un dialog între național și universal, la fel și faptele istorice trebuie să fie receptate la adevărata lor însemnătate, mai ales că anul 1821 a dat startul marilor prefaceri din epoca modernă a românilor. Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” își dorește să rămână același promotor al culturii, istoriei și educației, ca o expresie a misiunii nobile asumate de însăși Academia Română.

Anca Ceaușescu

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”