AGRONOMIADA, la Craiova

0
299
În perioada 23-26 mai, Facultatea de Agronomie şi Facultatea de Horticultură din cadrul Universităţii din Craiova organizează un eveniment de mare anvergură. Este vorba despre CONCURSUL PROFESIONAL ȘTIINŢIFIC „AGRONOMIADA“, Ediţia XXXIV.

Concursul studențesc interdisciplinar „AGRONOMIADA“, conform convenției dintre instituțiile de învățământ superior agronomic din țară, este organizat în acest an de Facultatea de Agronomie, Universitatea din Craiova. Scopul: încurajarea spiritului de competiție, de fair-play, a sportivității în rândul studenților şi crearea unui mediu propice întrecerilor academice. Pentru concursul științific studențesc și sportiv AGRONOMIADA, fiecare instituție participantă dintre cele cinci Universități cu profil agricol din țară: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Craiova, formează grupe de studenți ce vor participa la concurs organizat pe mai multe discipline de studiu și patru probe sportive (fotbal, tenis de masă, tenis de câmp, majorete). Probele profesional-științifice vor avea şi o componentă practică, ce urmărește conectarea studenților la realitățile viitoarelor profesii din domeniul agronomic şi medical-veterinar. Concursul științific și sportiv studențesc AGRONOMIADA se desfășoară în anul 2024 la Universitatea din Craiova, care este gazdă pentru 400 de cadre didactice universitare și studenți de la: Universitatea de Științele Vieții Iași, U.S.A.M.V.  București, U.S.A.M.V.  Cluj Napoca, Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara şi Universitatea  Tehnică a Moldovei – Chişinău.