Primele manuale noi, disponibile din 2014-2015, în variantă tipărită, digitală şi on-line

0
31

Primele manuale noi din învăţământul preuniversitar vor fi disponibile la clase din anul şcolar 2014-2015, cărţile tipărite urmând să fie însoţite de o variantă digitală, care va aduce ca noutate exerciţii interactive, jocuri, animaţii şi filme, potrivit unui proiect al Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN). Metodologia privind evaluarea sau reevaluarea, aprobarea, achiziţionarea şi gestiunea manualele şcolare în învăţământul preuniversitar – lansată în dezbatere publică, marţi, de MEN – prevede că manualele şcolare se prezintă în trei forme: varianta tipărită, digitală şi on-line. Astfel, elevii vor primi, la începutul anului şcolar, manualele în două variante, tipărită şi digitală (stocată pe un CD), iar cea on-line va fi postată pe platforma www.manuale.edu.ro. Pentru anul şcolar 2013-2014, la clasa I, vor fi disponibile manuale şcolare-pilot – în format digital, pe website-ul www.manuale.edu.ro, şi în variantă tipărită, în bibliotecile unităţilor de învăţământ, precizează MEN. Pentru a fi admise în sesiunea de evaluare, fiecare proiect de manual şcolar trebuie să fie însoţit de CD-uri cu varianta digitală. Potrivit MEN, manualele în variantă digitală trebuie să îmbogăţească procesul educaţional cu activităţi multimedia interactive. „Varianta digitală a manualului şcolar trebuie să fie similară variantei tipărite a acestuia, prin respectarea conţinutului ştiinţific, ordinii temelor, stilului grafic şi aşezării în pagină. Ilustraţiile care se regăsesc în varianta digitală a manualului şcolar şi sarcinile de lucru definite în vederea formării/dezvoltării competenţelor trebuie să creeze activităţi multimedia interactive de învăţare (AMII). Manualul în variantă digitală are exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii filme şi simulări care, prin utilizare, aduc un plus de profit cognitiv. Manualele în variantă digitală trebuie să fie utilizabile atât în procesul de predare-învăţare-evaluare, cât şi în mod individual”, prevede proiectul. În plus, varianta electronică nu este restricţionată doar la rolul de manual propriu-zis, ci este (în conjuncţie cu platforma on-line care îl găzduieşte) şi caiet de notiţe, respectiv portofoliu de lucrări personale. Cel mai important element de noutate adus de manualele în variantă digitală este reprezentat de activităţile multimedia interactive de învăţare (AMII). Conform proiectului, clasele de complexitate ale activităţilor multimedia interactive de învăţare sunt: statică (itemi educaţionali cu care elevul are o interacţiune scăzută – desene, fotografii, diagrame statice, hărţi statice), animată (cuprinde animaţii sau filme asupra cărora elevul are un control limitat la secvenţierea derulării ilustraţiei prin Play, Stop, Pauză), interactivă (cuprind itemi educaţionali cu grad înalt de interactivitate – simulări, emulări de procese, rezolvare de probleme, joc educativ – prin care elevul reuşeşte, prin joc, experiment şi descoperire să atingă un profit cognitiv superior) şi complexă (aplicaţii software care, în plus, oferă o continuitate a acumulărilor/competenţelor dobândite de elev pe întreaga durată de utilizare, atât în interiorul fiecărui capitol în parte, cât şi pe parcursul întregului manual). În 2014-2015, manuale noi vor fi tipărite pentru clasele I, a II-a, a V-a şi a IX-a.