Dolj: Salariu mediu net de 1.324 lei, în ianuarie

0
122

Efectivul salariaţilor din Dolj a crescut la sfârşitul lunii ianuarie a.c. cu 1.117 persoane faţă de luna decembrie 2011 şi cu 3.145 de persoane faţă de luna ianuarie 2011, fiind de 121.600 per­soane. Din total, 80.833 lucrează în servicii, 37.875 sunt salariaţi în industrie şi construcţii şi 2.892 muncesc în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit. Câştigul salarial mediu brut în luna ianuarie 2012 a fost de 1.840 lei/persoană, câştiguri peste media judeţului obţinând salariaţii din industrie şi construcţii (2.066 lei), iar sub media judeţului – salariaţii din servicii (1.745 lei) şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (1.386 lei). Salariul mediu net înregistrat în Dolj, în ianuarie 2012, a fost de 1.324 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1.488 lei în industrie şi construcţii, 1.255 lei în servicii şi 1.014 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe. Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii ianuarie 2012 a fost de 26.242 persoane, în scădere cu 3.030 de persoane faţă de luna ianuarie 2011. Numărul şomerilor neindemnizaţi, în luna decembrie 2011, era de 19.443 persoane.