Europarlamentarul Marian Jean Marinescu : Susțin propunerea de modificare a Regulamentului FEAD

0
431

Parlamentul European a votat acordul politic la care au ajuns colegiuitorii cu privire la propunerea Comisiei de a furniza mai multe fonduri pentru sprijinirea celor mai defavorizate persoane din Europa în faza de redresare. Statele membre ale UE vor putea utiliza în curând fonduri din pachetul „Asistență în materie de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei” (REACT-EU), care furnizează resurse suplimentare în vederea combaterii impactului social și economic al pandemiei de COVID-19, pentru programe finanțate din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD).

FEAD oferă deja alimente, îmbrăcăminte și alte tipuri de asistență materială de bază persoanelor care au cea mai mare nevoie de ele și finanțează activități de sprijinire a incluziunii sociale a acestora. În medie, din 2014, aproximativ 13 milioane de persoane beneficiază în fiecare an de sprijin din partea acestui fond. Potrivit unui raport al Federației Europene a Băncilor de Alimente, cererea înregistrată în băncile de alimente a crescut cu până la 50 % în comparație cu perioada anterioară pandemiei de COVID-19.

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu a precizat că această criza economică generată de pandemia Covid are serioase consecințe sociale, iar eforturile de redresare trebuie să se adreseze în primul rând cetățenilor care sunt cel mai puternic afectați. “Susțin propunerea de modificare a Regulamentului FEAD (Fondul european de ajutor pentru categoriile defavorizate) astfel încât acest instrument financiar să fie cât mai eficient folosit pentru a combate efectele economice și sociale ale crizei Covid. Modificarea regulamentului FEAD face parte din pachetul de măsuri “Coronavirus Response Investment Initiative” (CRII), setul de măsuri care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2020 și a introdus numeroase modificări ale cadrului legislativ referitor la Fondurile structurale și de investiții europene, pentru a permite un răspuns cât mai eficient la provocările aduse de criza sanitară. Modificarea Regulamentului FEAD urmărește introducerea unor măsuri care să ofere statelor membre mai multă flexibilitate în folosirea accestui instrument financiar pentru a combate efectele pandemiei Covid. Astfel, în mod voluntar fiecare țară poate crește accesarea fondurilor alocate prin FEAD, ținând cont că numărul de oameni aflați în dificultate a crescut ca urmare a impactului economic al crizei sanitare. În plus față de pre-finanțarea prevăzută în Regulament, Comisia Europeană va plăti o pre-finanțare de 50% pentru fondurile suplimentare din FEAD pentru anul 2020. Toate aceste noi măsuri sunt adoptate pentru a asigura resurse suplimentare pentru alimente și alte lucruri de bază, precum și pentru măsuri specifice de incluziune socială. Finanțarea acestor măsuri de redresare economică și sprijinul pentru oamenii aflați în dificultate trebuie să continue neîntrerupt”, a precizat deputatul european Marian Jean Marinescu.

 

Țările UE dispun de flexibilitate pentru a decide modul în care distribuie resursele suplimentare din cadrul REACT-EU între diferitele fonduri. Majoritatea statelor membre intenționează să aloce o parte dintre aceste fonduri suplimentare către FEAD, ceea ce va permite programelor să ofere în continuare sprijin persoanelor care au cea mai mare nevoie de acesta. „Trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de persoanele care se confruntă cu sărăcia și cu excluziunea socială din cauza acestei crize și care au nevoie urgentă de asistență. Salut acest acord, care le va permite statelor membre să direcționeze măsurile de sprijin către cei care au cea mai mare nevoie de ele prin intermediul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD). Nu suntem cu toții egali în fața acestei pandemii, iar persoanele cele mai vulnerabile au mai mult de suferit. Acest acord este un semn clar că Uniunea Europeană continuă să fie alături de persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin.”, precizat Comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit.

Datorită modificării Regulamentului FEAD, rata de cofinanțare a UE poate ajunge acum până la 100 %, pentru a garanta că statele membre dispun de mijloace financiare suficiente pentru a pune rapid în aplicare măsuri de sprijinire a celor mai defavorizate persoane. În plus, în conformitate cu REACT-EU, 11 % dintre resursele suplimentare pentru anul 2021 vor fi prefinanțate. Pandemia de COVID-19 a exacerbat provocările existente și a pus în pericol furnizarea serviciilor sociale și a asistenței de bază, de exemplu din cauza scăderii finanțării și a deficitului de personal.