Spaţiile care nu au autorizaţie de securitate la incendiu, obligate să afişeze acest lucru

0
181

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj au anunţat că, în Monitorul Oficial nr. 49 din 18 ianuarie a.c., a fost publicată Legea nr.28/2018 pentru completarea Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Noile prevederi impun afişarea panourilor de înştiinţare pe clădirile şi spaţiile publice din categoria comerţ, cultură şi turism, care nu deţin autorizaţie de securitate de incendiu. Beneficiarii acestor construcţii publice au obligaţia să realizeze şi să amplaseze în dreptul intrărilor panouri de înştiinţare, tipărite cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roşie, pe fundal alb, având conţinutul: «ACEST SPAŢIU FUNCŢIONEAZĂ FĂRĂ AUTORIZAŢIA DE SECURITATE LA INCENDIU». Nemarcarea corespunzătoare a acestor tipuri de obiective atrage după sine sancţionarea contravenţională cu amendă în cuantum de la 2.501 lei – 5.000 lei. Construcţiile publice pe care vor trebui afişate panourile de înştiinţare fac parte din cele care reunesc un număr mare de utilizatori şi pentru care sunt necesare măsuri sporite de siguranţă pentru prevenirea incendiile.