20 de milioane de persoane din zonele rurale vor dispune de infrastructură sau de servicii TIC

0
176

Comisia Europeană a adoptat o Comunicare privind contribuţia fondurilor structurale şi de investiţii europene (fondurile ESI) la strategia de creştere a UE, Planul de investiţii şi priorităţile Comisiei pentru următorul deceniu.

Jyrki Katainen,

Raportul include şi rezultatele negocierilor cu toate statele membre cu privire la acordurile de parteneriat şi la programe, precum şi provocările-cheie pentru fiecare ţară.  „Există un potenţial enorm de combinare a fondurilor ESI şi a Fondului european pentru investiţii strategice (FEIS) al Planului de investiţii, însă este posibil ca autorităţile locale şi regionale să nu fie conştiente de acest lucru. Din acest motiv, doamna comisar Creţu şi cu mine vom publica în curând orientări referitoare la complementaritatea fondurilor, pentru a ne asigura că statele membre valorifică la maximum aceste noi posibilităţi…”, a subliniat Jyrki Katainen, vicepreşedintele responsabil pentru locuri de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate.

121 de miliarde de euro în cercetare şi inovare

De exemplu, în perioada 2014-2020, fondurile vor investi 121 de miliarde euro în cercetare şi inovare, în TIC şi în sprijin acordat întreprinderilor mici din întreaga Europă. Două milioane de societăţi vor fi sprijinite direct din fonduri, scopul urmărit fiind de a le creşte competitivitatea şi capacitatea de cercetare şi inovare. Aproape 15 milioane de gospodării vor avea acces la banda largă de mare viteză graţie Fondului european de dezvoltare regională, iar aproape 20 de milioane de persoane din zonele rurale vor dispune de infrastructură sau de servicii TIC noi sau ameliorate cu sprijinul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală.

 „Este nevoie tot mai multă de fonduri ESI, având în vedere că investiţiile naţionale şi regionale sunt în scădere. „Vizând sectoarele cele mai promiţătoare, îmbunătăţind coeziunea şi convergenţa în UE şi ajutând regiunile şi oraşele să valorifice talentul şi ideile propriilor locuitori, sprijinul consistent primit din aceste fonduri ajută Europa să revină la o prosperitate persistentă. Acum, statele membre au posibilitatea de a gestiona şi a investi eficient fondurile, astfel încât să poată atinge obiectivele detaliate în comunicare”, a subliniat Corina Creţu, comisar european pentru Politica Regională. 

După ce au făcut obiectul unei reforme în perioada 2014-2020, fondurile ESI pun un accent clar pe patru sectoare-cheie care generează creştere economică: cercetarea şi inovarea, tehnologiile digitale, sprijinul acordat economiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi întreprinderilor mici. Orientate către performanţă şi în acord cu recomandările din cadrul semestrului european şi cu cele specifice fiecărei ţări, investiţiile din fondurile ESI vor crea condiţiile propice pentru ca proiectele de calitate să dea roade, întreprinderile să prospere şi viaţa de zi cu zi a oamenilor să fie mai bună, toate acestea ducând la un nou început pentru Europa. 

500 de programe finanţate din fondurile ESI

În perioada 2014-2020, în oraşele şi regiunile Europei se vor investi 454 de miliarde EUR din bugetul UE – sau 637 de miliarde EUR dacă se ia în calcul şi cofinanţarea naţională – prin intermediul a mai mult de 500 de programe finanţate din fondurile ESI. Fondurile ESI sunt o componentă importantă a investiţiilor publice din UE; se preconizează că, în perioada 2014-2016, fondurile ESI vor reprezenta aproximativ 14 % din investiţiile publice totale, în medie, şi că vor ajunge la 70 % în unele state membre. Astfel cum prevede articolul 16 din Regulamentul privind dispoziţiile comune, această comunicare prezintă principalele rezultate ale negocierilor dintre statele membre, partenerii acestora, inclusiv actorii regionali şi locali, şi Comisie cu privire la acordurile de parteneriat şi la programe. Ea cuprinde o trecere în revistă a aspectelor-cheie pentru fiecare stat membru în anexa II, în timp ce anexa I se axează pe programele de cooperare interregională.  În scopul de a asigura o transparenţă maximă pentru public, Comisia lansează astăzi o nouă platformă de date deschise pentru fondurile ESI, pentru a indica progresele înregistrate în implementarea programelor finanţate din fondurile ESI.