Emoţii mari pentru absolvenţii de Medicină care susţin Rezidenţiatul

0
164

Nu mai puţin de 587 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină, farmacie şi medicină dentară vor susţine duminică, la Craiova, concursul de Rezidenţiat. Concurenţă mare va fi la medicină acolo unde, pentru cele 224 de locuri se vor bate 486 de candidaţi. Şi la medicină dentară sunt doi candidaţi pe loc, în timp ce la farmacie, 31 de absolvenţi vor concura pentru doar nouă locuri disponibile.  

Şi în acest an Craiova este centru de examinare pentru posturile publicate în judeţele Braşov, Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Craiova şi Braşov.

La nivel naţional, la concursul de Rezidenţiat s-a înscris un număr de 5.661 de absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie. Aceştia vor concura pe cele 3.909 locuri şi posturi scoase la concurs. Cei mai mulţi, 4.172, s-au înscris pentru locurile şi posturile scoase la concurs în domeniul medicină, 1.118 au optat pentru locurile şi posturile din domeniul medicină dentară, iar restul de 371 vor susţine specialitatea în farmacie.

Test grilă cu 200 de întrebări

Concursul se va desfăşura după aceleaşi reguli din ultimii ani. Candidaţii vor fi departajaţi în funcţie de răspunsurile corecte pe care le dau la testul grilă cu 200 de întrebări.  Examinarea va avea loc pe parcursul a patru ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu şi se calculează la nivelul fiecărui centru universitar în care se organizează concursul. Ocuparea locurilor şi a posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor şi a posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar respectiv, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu.

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012. Rezidenţii au obligaţia să efectueze pregătirea şi să susţină examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, în maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire. Bibliografia şi tematica de concurs au rămas aceleaşi ca în anii trecuţi.

Reguli stricte impuse de organizatori

În dimineaţa concursului, în sală au acces numai candidaţii şi personalul angajat în organizarea concursului. Intrarea în sală a candidaţilor se face începând cu ora 8.30 numai pe baza buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului în termen de valabilitate, documente care vor sta pe masa candidatului tot timpul concursului pentru a putea fi reverificate. Cei fără un astfel de document valabil, nu vor fi primiţi în sala de concurs. De altfel, cei care nu sunt prezenţi în momentul deschiderii sacilor ce conţin caietele cu întrebări, nu mai au acces în sală.

Candidaţii vor fi aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat se va aşeza la locul indicat de numărul de concurs corespunzător celui din lista sălii, înscris pe un autocolant lipit pe bancă. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un alt loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală. Candidaţii nu au voie să schimbe locurile între ei, cu excepţia perechilor soţ-soţie, fraţi-surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze şefului de sală aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat, păstrând însă acelaşi număr de ordine. Candidaţii vor fi aşezaţi în sală, în aşa fel încât să rămână cel puţin un loc liber între doi candidaţi.