Klaus Iohannis promovează educaţia, sănătatea şi bunăstarea economică

0
253
Klaus Iohannis şi-a lansat programul pentru alegerile prezidenţiale, intitulat ”Împreună pentru România normală”.Documentul menţionează, printre priorităţi, creşterea calităţii educaţiei, îmbunătăţirea serviciilor de sănătate, stoparea defrişărilor ilegale, dezvoltărea economică pe baze sănătoase.
 România normală înseamnă România educată, cu un sistem de învăţământ echitabil şi de calitate, centrat pe câteva principii. Printre aceste principii se numără accesul fiecărui copil la o educaţie de calitate, care să îi ofere premisele unei cariere de succes,  diminuarea decalajelor dintre urban şi rural, reducerea abandonului şcolar.
Toate spaţiile educaţionale trebuie să reprezinte medii sigure pentru elevi şi profesori. Pentru aceasta, este necesară alocarea de fonduri pentru atingerea standardelor igienico-sanitare şi de siguranţă la incendiu. Programul menţionează şi alocarea de resurse suficiente pentru educaţie, atât pentru şcoli, cât şi pentru salariile cadrelor didactice.
O Românie normală este o ţară în care se construiesc spitale, în care sistemul sanitar este centrat pe asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii medicale de calitate.Concret, se impun:consolidarea medicinei primare şi ambulatorii, asigurarea sustenabilităţii sistemului de medicină de urgenţă, oprirea exodului medicilor, prevenţia şi educaţia pentru sănătate, creşterea finanţării şi controlul cheltuirii banului public.
Integrarea socio-economică a persoanelor din comunităţile marginalizate este o prioritate esenţială. Se impune adoptarea cât mai rapidă a unor măsuri eficiente de revitalizare a comunităţilor defavorizate din mediul urban şi rural prin integrarea funcţională a serviciilor medicale, sociale şi educaţionale.
România normală înseamnă investiţii în creşe şi grădiniţe cu program prelungit, însisteme de tip after school, încentre de plasare şi reconversie a forţei de muncă, precum şi înmăsuri de promovare a „îmbătrânirii active”, astfel încât trendul demografic negativsă se atenueze, iar riscul de sărăcie să se diminueze semnificativ.
Stoparea defrişărilor ilegale
În România normală, protejarea mediului înconjurător este obligatorie. Defrişările ilegale constituie o reală problemă, iar stoparea acestora trebuie să reprezinte o prioritate în direcţia protecţiei pădurilor. Acţiunile de împădurire şi regenerare trebuiesă continue într-un ritm alert pentru a diminua, astfel, din efectele negativeale defrişărilor. În ceea ce priveşte pădurile virgine, este importantă finalizarea, cât mai rapidă,a procesului de identificare şi cartare, astfel încât starea acestora să nu fie periclitată.
România normală înseamnă stabilitate economică şi creştere sănătoasă pe termen lung. Concret, asta înseamnă proiecte de buget fezabile, nu bazate pe cifre false cum le-a făcut PSD. Programul vizează şi eficientizarea ANAF în colectarea veniturilor, prin informatizare şi digitalizare, dar şi prin eliminarea politizării care a afectat funcţionarea instituţiei în ultimii ani. Preşedintele doreşte şi recuperarea prejudiciilor din diferite forme de evaziune fiscală sau corupţie, consolidarea sectorului privat.
Industria auto este vârful de lance al al competitivităţii industriale şi trebuie sprijinită prin măsuri ferme de dezvoltare a infrastructurii rutiere şi feroviare, precum şi prin interconectarea învăţământului superior, a cercetării-dezvoltării cu sectorul auto şi IT&C. Infrastructura de transport rutier este principala provocare, dar trebuie dezvoltată şi infrastructura feroviară, maritimă sau aeriană.
Sectorul IT&C trebuie să devină un vârf de lance în modificarea structurală, tehnologică şi inovativă la scara întregii noastre economii, precum şi în sfera sectorului public.
Înagricultură, producătorii mici şi mijlocii trebuie susţinuţi pentru a asigura nevoile pieţelor locale, iar marii fermieri trebuie sprijiniţi pentru a rămâne conectaţi la pieţele naţionale şi regionale.

 

Comandat de Partidul National Liberal, executat de SC ED PRESS COM SRL, cod mandatar 31190005