Comunitatea evreilor din Craiova  va celebra Roş Haşana 5783

0
439

Comunitatea evreilor din Craiova  va celebra, duminică seara, Roş Haşana 5783 sau intrarea în noul an.  Un prilej de mare sărbătoare la sinagoga din oraş. Preşedintele Comunităţii Evreilor din Craiova, acad. dr. Corneliu Sabetay, va vorbi celor prezenţi despre însemnătatea acestei sărbători. Roş Haşana începe seria celor mai importante sărbători evreieşti, fiind urmată, la numai zece zile, de cea mai mare sărbătoare evreiască, YomKippur – „Ziua pocăinţei”. Zilele dintre Roş Haşana şi YomKippur (zece la număr) sunt considerate ca făcând parte din procesul sărbătorii şi sunt numite în ansamblu „Cele zece zile ale căinţei”. Aceste zile au o încărcătură religioasă aparte, culminând cu Ziua Răscumpărării (YomKippur).