CE lansează o consultare publică privind obstacolele aflate în calea cooperării transfrontaliere

0
224

Cu ocazia Zilei cooperării europene și la o săptămână după celebrarea celei de-a 25-a aniversări a Interreg, cadrul general al programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul politicii regionale, Comisia Europeană lansează o consultare publică la nivelul UE privind obstacolele încă prezente aflate în calea cooperării transfrontaliere.

Încă există numeroase frontiere juridice şi administrative care constituie o povară pentru activitățile transfrontaliere. În consecință, în regiunile noastre de frontieră, un potențial economic semnificativ rămâne neexploatat. Prin intermediul acestei consultări publice, Comisia va putea lua în considerare opiniile celor 185 de milioane de cetățeni ai UE care locuiesc în regiunile de frontieră cu privire la obstacolele cu care aceștia se confruntă în viața lor de zi cu zi, precum și sugestiile lor cu privire la modalitățile de depășire a acestor obstacole.  „Mai mult de 10 miliarde EUR provenind din fondurile politicii de coeziune vor fi investite în regiunile noastre în perioada 2014-2020, pentru a promova cooperarea transfrontalieră. Însă finanțarea nu este suficientă și sunt convinsă că putem face mai mult. În cursul acestui mandat, Comisia intenționează să formuleze propuneri concrete pentru a rezolva chestiunile transfrontaliere care persistă și, în acest scop, avem nevoie de contribuția prețioasă a cetățenilor care se confruntă zilnic cu aceste obstacole. Contez pe dumneavoastră nu numai să participați în număr mare la această consultare, ci și să difuzați mesajul și să încurajați cetățenii, organizațiile și întrepriderile să răspundă”, a subliniat Corina Crețu, comisarul pentru politica regională, ieri, la Viena.

O serie de ateliere cu participarea părților interesate

Consultarea publică se va desfășura pe o perioadă de trei luni, până la 21 decembrie 2015. Ea vizează regiunile de frontieră interne ale UE, inclusiv frontierele cu Norvegia și cu Elveția. Concluziile inițiale vor fi publicate la începutul anului 2016. Această consultare se înscrie într-un cadru mai larg de reexaminare a cooperării transfrontaliere.  Cuprinde pe de o parte, un studiu științific privind „Reducerea obstacolelor juridice și administrative în regiunile de frontieră ale UE”. Studiul a fost lansat în iulie 2015 și rezultatele sale finale vor fi prezentate la începutul anului 2017. El va include un inventar complet al obstacolelor transfrontaliere din cadrul UE, soluții posibile pentru depășirea acestora, studii de caz pentru domeniile de politică selectate și recomandări pentru activitățile viitoare. Iar pe de altă parte, o serie de ateliere cu participarea părților interesate, precum asociațiile, reprezentanții mediului academic, antreprenorii și alți actori din regiunile de frontieră. Primul atelier a avut loc la începutul lunii septembrie 2015.