Colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor, acte fireşti de responsabilitate socială

0
41

Asociaţia „React” prezintă studiul privind atitudinea şi comportamentul românilor faţă de colectarea selectivă a deşeurilor de hârtie şi utilizarea produselor din hârtie reciclată, realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea economiei sociale prin înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor sociale”.

 Conform studiului, 51% din respondenţii de la nivel naţional declară că depozitează maculatura separat de restul gunoiului, chiar dacă peste jumătate din aceştia (54%) nu are în dotare o pubelă sau un tomberon special. Mai mult, acest comportament nu este generat de o motivaţie financiară: doar 11% din cei care colectează maculatura susţin că intenţionează să comercializeze cantitatea strânsă într-un centru de colectare. De asemenea, 72% din respondenţi ştiu de existenţa produselor din hârtie reciclată, iar 64% din aceştia le şi folosesc. Cele mai utilizate produse de acest gen sunt: hârtia igienică, şerveţelele, pungile, prosoapele şi batistele de hârtie, colile de scris, caietele şi plicurile.

«Studiul nostru arată faptul că din ce în ce mai mulţi români consideră colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor acte fireşti de responsabilitate socială individuală. Prin proiectul nostru, Asociaţia „React” sprijină dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale, reciclând maculatura strânsă pe plan local şi producând în şi pentru comunitate obiecte din hârtie reciclată», a declarat Anca Ştefan, managerul proiectului.

150 de noi locuri de muncă pentru persoane cu dizabilităţi

Studiul iniţiat de Asociaţia „React” a fost realizat în 2011, la nivel naţional, pe un eşantion de 1.010 persoane selectate aleator, cu vârsta de peste 18 ani, din mediul urban. Datele cercetarii sunt confirmate de creşterea cu 20% a exporturilor de maculatură ale României în 2010 faţă de 2009 şi scăderea, cu acelaşi procent, a importurilor (sursa: Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură). Conform Comisiei Europene, ȋn prezent aproape jumătate din producţia de hârtie din Europa se bazează pe hârtia reciclată, ȋn creştere cu 25% faţă de 1998. Astfel, în funcţie de cerinţele tehnice, pe piaţă există atât produse realizate dintr-o combinaţie de hârtie reciclată cu fibre de celuloză, cât şi produse realizate 100%  din hârtie reciclată sau 100% din fibre de celuloză.

Proiectul se desfaşoară pe durata a 32 de luni şi are ca finalitate înfiinţarea a şase întreprinderi sociale ȋn cinci din cele opt regiuni de dezvoltare ale României –  Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Sud-Vest Oltenia şi Sud Muntenia –şi crearea a 150 de noi locuri de muncă pentru persoane cu dizabilităţi şi persoane care trăiesc din venitul minim garantat.


Întreprinderile sociale ȋnfiinţate ȋn cadrul acestui proiect vor derula activităţi ȋn domeniul reciclarii şi al prelucrării hȃrtiei reciclate (patru dintre ȋntreprinderi), dar şi de call center şi reciclare mase plastic. Produsele realizate de acestea vor fi comercializate sub brandul “Fabrica de Bine”.