Educația prinde aripi

0
531

În contextul social actual, tot mai multe familii se confruntă cu dificultatea de a alege cele mai bune modalități pentru educația copiilor, iar alegerea școlii potrivite poate fi una dintre cele mai dificile alegeri.

În ultimii ani, învățământul privat a oferit o alternativă părinților care doresc un program de educație și formare structurat în funcție de nevoile de învățare ale propriilor copii, folosind strategii educaționale complementare, o bază materială modernă, precum și materiale didactice variate și interactive.

O nouă școală privată în Craiova

Școala Primară ANGHELOS va fi inaugurată începând cu anul școlar 2022-2023. Instituția de învățământ este autorizată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), pentru ciclul primar și își bazează activitatea educațională pe Curriculum Național Românesc.

”Dragostea pentru copii și bucuria de a contribui la creșterea lor frumoasă, corelate cu o bogată experiență în domeniul educației nonformale, ne-au ajutat să dezvoltăm un concept de educație ce are ca finalitate pregătirea pentru o viață independentă a copiilor.  Pornind de la Curriculum românesc, dascălii noștri sunt pregătiţi să folosească metode şi principii didactice specifice învățământului modern, prin care să adapteze resursele, conținuturile și metodele de predare la nevoile individuale de învățare ale elevilor. Astfel, am elaborat pentru elevii noștri un program cu o pondere echilibrată între educația formală, nonformală și educația de tip ”outdoor”. În felul acesta, Școala Anghelos va asigura elevilor cadrul optim pentru dezvoltarea abilităților sociale, cognitive și emoționale, pentru a fi împliniți și fericiți”, a declarat Elena Stănulică, co-fondatorul Școlii Anghelos.

Școala ANGHELOS este autorizată pentru forma de învățământ bilingv și asigură elevilor studiul aprofundat al limbii engleze, în acord cu standardele Cambridge School, oferind elevilor posibilitatea de a susține examenele Cambridge English Assessment. De asemenea, elevii vor învăța limba germană în cadrul unor ateliere educative, bazate pe joc și activități creative.

Școala va pune accent pe învățarea bazată pe proiecte (Project Based Learning) și va iniția experiențe de învățare în contexte formale sau nonformale, pentru a asigura elevilor oportunități de progres.

În completarea ofertei educaționale, noua instituție de învățământ a dezvoltat un program de tip ”after school” și o serie de ateliere educative, precum: Comunicare cretivă, Matematică distractivă, Cultură generală, Aventură urbană, Dans și mișcare, Educație pentru viață sănătoasă, etc.

Educație în afara clasei

De asemenea, elevii vor participa săptămânal la vizite tematice în comunitate, în acord cu subiectele dezvoltate la clasă și calendarul educativ. Astfel, vor vizita: muzee, parcuri și grădini publice, instituții de cultură, biserici și mănăstiri, monumente istorice, școli, instituții locale, fabrici, ferme, etc. Vor participa la evenimente urbane, expozitii sau programe culturale susținute în aer liber și activități sportive.

Mai mult, elevii și părinții lor vor avea posibilitatea să participe la activități de voluntariat și responsabilitate socială, derulate în cadrul unor proiecte europene, pentru sprijinirea comunităților și a persoanelor vulnerabile.

Școala va cultiva relația copil-familie

Pentru a dezvolta în jurul școlii o comunitate activă și preocupată de buna creștere a copiilor, fondatorii școlii își propun să inițieze proiecte educative care vor avea în vedere implicarea părinților, fraților, bunicilor și altor membri din familie, alături de elevii și profesorii școlii în dinamica activităților educative.

Periodic, vor fi organizate întâlniri de tip ”Școala părinților” în cadrul cărora vor fi invitati specialiști din domenii de interes (psihologie, medicină, spiritualitate, cultură, etc ), cu scopul a oferi raspunsuri la întrebările și preocuparile părinților legate de dezvoltarea armonioasă a copiilor. După caz, școala va asigura ore de consiliere psihologică și parentală pentru elevi și părinți.

”Am convingerea că Școala Anghelos va răspunde așteptărilor pe care părinții le au față de educația copiilor. În limbă greacă, cuvântul „anghelos” înseamnă înger. Denumirea nu este întâmplătoare, pentru că așa îi privim noi pe copii. Prin această perspectivă dezvoltăm programele noastre de educație și formare. Înainte de orice, oferim copiilor cadrul adecvat pentru o creștere frumoasă, bazată pe valori, principii și modele”, a mai spus Elena Stănulică.