A început evaluarea competenţelor lingvistice pentru Bacalaureatul de toamnă

0
316
Astăzi şi mâine, absolvenții de liceu, care s-au înscris la Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie, susțin evaluarea competențelor lingvistice de comunicare în limba română, potrivit calendarului. Prezentăm şi situaţia din Dolj, aşa cum este ea prezentată deInspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

 

Procedura pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și în limba maternă stabilește că „nu se admite schimbarea biletului de examen”. În cazul în care candidații refuză să răspundă întrebărilor formulate, se consideră că nu au susținut proba A, respectiv proba B de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba română / Limba maternă.”

Potrivit procedurii, nivelurile de competență lingvistică de comunicare orală în Limba română/Limba maternă, sunt, în ordine: utilizator mediuutilizator avansat și utilizator experimentat.

Competențele digitale vor fi evaluate pe 25 august

În privința evaluării competențelor digitale, „fiecare examinator acordă un punctaj exprimat printr-un număr întreg cuprins între 0 și 100. Punctajul final al fiecărui candidat se calculează ca media aritmetică a punctajelor celor doi examinatori, rotunjită la cel mai apropiat întreg. În cazul unei fracțiuni de 0,50 puncte, rotunjirea se face în favoarea candidatului, la numărul întreg imediat superior”.

În funcție de punctajul final obținut, se stabilește nivelul de competență digitală a candidatului, după cum urmează:

 

 

 • 20-30 de puncte – utilizator începător;
 • 31-55 de puncte – utilizator de nivel mediu;
 • 56-74 de puncte – utilizator avansat;
 • 75-100 de puncte – utilizator experimentat;

Evaluarea competențelor lingvistice într-o Limbă de circulație internațională, care are loc în zilele de 26 și 29 august, se face prin trei tipuri de probe, conform procedurii:

 • proba de înțelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute, în cadrul căreia se evaluează competențele privind receptarea textului audiat;
 • proba scrisă, cu durată de 120 de minute, în cadrul căreia se evaluează competențele privind receptarea textului citit și producerea de mesaje scrise;
 • proba orală, cu durata de 10-15 minute, în cadrul căreia se evaluează competențele privind producerea de mesaje orale și interacțiunea orală;
Calendarul Bacalaureatului de toamnă 2022
 • 18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 17 august 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 18 august 2022: Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă
 • 19 august 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 22 – 23 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
 • 24 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
 • 25 august 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D
 • 26 și 29 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
 • 31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
 • 1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Situaţia la Dolj

În acest an, la sesiune de toamnă a examenului de bacalaureat sunt cei mai puţini candidaţi. Din datele ISJ Dolj, s-au înscris 944 de candidaţi, dintre care 565 sunt absolvenţi de liceu din seria curentă şi 379 sunt absolvenţi din seriile anterioare. Cei mai mulţi candidaţi au fost aşteptaţi la probele scrise, unde au fost înregistrate şi incidente, doi candidaţi fiind eliminaţi pentru tentativă de fraudă. Unul dintre cei eliminaţi susţinea examenul în centrul de la Liceul „Ştefan Milcu” Calafat, fiind surprins de comisie cu căşti asupra sa. La probele scrise au fost trei Centre de examen, dar,  pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale vor rămâne doar două: „Centrele pentru evaluarea competenţelor vor fi la Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova , unde se vor prezenta şi candidaţii care sunt înscrişi la Centrul de examen de la Liceul „Constantin Brâncuşi” din Craiova. Candidaţii din judeţ vor susţine probele de competenţe la Liceul Tehnologic „Ştefan Milcu” din Calafat”, a precizat inspectorul şcolar Nicoleta Liţoiu, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Astfel, La Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova vor fi 107 candidaţi la proba A, 119 candidaţi la proba C şi 110 la proba D. La Liceul Tehnologic „Ştefan Milcu” Calafat sunt aşteptaţi câte 28 de candidaţi la probele A şi C şi 27 de candidaţi la proba D.