Asistenţa maternală, şansa unor copii la normalitate

0
394

Părinte de profesie! Este o meserie cu ceva vechime în clasificarea ocupaţiilor din România. Dincolo de controverse, plasamentul copiilor la asistenţii maternali profesionişti îşi probează, an de an, eficienţa în îngrijirea şi educarea micuţilor abandonaţi. Sprijiniţi financiar, îndrumaţi de specialiştii D.G.A.S.P.C. Dolj, asistenţii maternali sunt mai numeroși, spre mulţumirea celor părăsiţi de părinţii biologici.

  Rolul asistenţei maternale ca formă de protecţie a copilului a dobândit o importanţă din ce în ce mai mare în Dolj. Specialiştii Serviciul Management de Caz pentru Copil, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, efectuează evaluări riguroase în baza cărora Comisia pentru Protecţia Copilului Dolj atestă, pe o perioadă de 3 ani, calitatea de asistent maternal profesionist. Dar, până să ajungă la acest statut, cei ce vor să primească copiii în plasament trebuie să parcurgă mai multe etape.

Pe lângă actele de stare civilă, o scurtă prezentare a persoanelor care locuiesc la acelaşi domiciliu cu solicitantul, caziere judiciare pentru solicitant şi toţi ceilalţi membri care stau cu acesta, certificate medicale, D.G.A.S.P.C. Dolj mai solicită documente care să ateste dreptul de folosinţă a solicitantului asupra locuinţei şi o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu a fost decăzut din drepturile părinteşti sau nu a fost declarat abandonul pentru proprii copii prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

Primăria de la domiciliul celor care doresc să devină asistenţi maternali profesionişti este implicată în tot acest proces de selecţie şi va efectua o anchetă socială. D.G.A.S.P.C. Dolj este obligată să soluţioneze cererea de evaluare a solicitantului în limita termenului de 90 de zile de la data înregistrării solicitării.

Peste 300 de copii au o nouă familie

În primele 8 luni ale anului în curs s-au înregistrat 36 de solicitări, faţă de 18 câte au fost pentru aceeaşi perioadă a anului trecut. Creşterea se datorează măririi cuantumului alocaţiei de plasament, spun specialiştii D.G.A.S.P.C. Dolj. Potrivit datelor oferite de Serviciul Management de Caz pentru Copil, D.G.A.S.P.C. Dolj are în evidenţă 82 de asistenţi maternali profesionişti (AMP) cu 1 copil în plasament, 82 AMP cu 2 copii, 21 AMP cu 3 copii, 3 AMP cu 4 copii. Nu mai puţin de 311 copii abandonaţi au, în prezent, şansa să crească într-un cămin familial, cu mult mai avantajos decât orice altă variantă. Cei 188 de asistenţi maternali profesionişti activi în baza de date a D.G.A.S.P.C. Dolj sunt salariaţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, atâta vreme cât au un atestat valabil. Aceştia beneficiază de formare iniţială şi continuă gratuită, efectuată de specialiştii D.G.A.S.P.C. Dolj. Alţi 28 de asistenţi maternali sunt, deja, atestaţi şi urmează să primească un copil în plasament.

Adopţii în urma plasamentului

Satisfacţia specialiştilor D.G.A.S.P.C. Dolj este şi mai puternică atunci când constată că există asistenţi maternali care au adoptat copiii pe care i-au avut în plasament, iar alţi asistenţi au menţinut relaţia permanentă cu copiii chiar şi după încetarea activităţii. Vârsta copiilor care pot beneficia de acest serviciu de tip familial este cuprinsă între 0-26 ani, dar peste 18 ani numai dacă copilul își continuă studiile la o instituţie de învăţământ recunoscută de lege.

Remunerație în creştere

Cei care preiau copii în plasament beneficiază de alocaţie de plasament în cuantum de 600 lei pentru fiecare copil sănătos şi de alocaţia de stat de 84 lei. În schimb, cei care au spre creştere un copil încadrat în grad de handicap primesc 900 lei drept alocaţie de plasament şi 168 lei alocaţie de stat. La salariul minim pe economie, asistenţilor maternali li se mai acordă un spor de 15% pentru copilul sănătos primit în plasament şi de 25% pentru copilul cu grad de handicap. Cu astfel de măsuri legislative şi de organizare locală devine tot mai clar că sintagma „copil de orfelinat” se restrânge din ce în ce mai mult. Copilul aflat în plasament are parte de o viaţă mai liniştită, unde este îngrijit ca şi cum ar face parte de la bun început din familie, iar dezvoltarea sa psihică are cu totul alte valenţe.