Şcoala de cartier care nu oboseşte să demonstreze că se poate: “Mihai Viteazul” din Craiova

0
2884

S-au publicat de curând hotărârile Consiliului Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar privind evaluările externe realizate de către aceasta în 2021. Controversată sau nu, încă din 2005 Agenția a fost cea care a stabilit o serie de standarde ce trebuie îndeplinite de către școli pentru a se putea confirma faptul că asigură o educație de calitate și tot Agenția a fost cea care a format mai multe generații de evaluatori externi care să fie capabili să analizeze obiectiv modul în care aceste standarde sunt îndeplinite de către unitățile școlare vizitate. Deși i s-a „agățat” deseori eticheta de „instituție care impune o birocrație excesivă”, conducătorii ei au susținut mereu că fiecare școală stabilește care sunt documentele pe care le folosește să justifice îndeplinirea fiecărui standard și că, nu de puține ori, unul bine ales și bine realizat a adus un punctaj mai mare decât zece care nu ilustrau activitatea desfășurată în vederea îndeplinirii standardului respectiv.

În Hotărârea nr. 6/2021 am găsit și rezultatele evaluării periodice(care se desfășoară o dată la cinci ani) a Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” din Craiova, constatând că a obținut punctajul maxim, primind calificativul “Foarte Bine” la toți indicatorii urmăriți. Nu este pentru prima dată când scriem de această unitate școlară, dar până acum am prezentat proiectele educaționale implementate la nivel local, național sau internațional. Bineînțeles că și acestea au avut aportul lor în rezultatul obținut, dar nu a fost singurul aspect analizat. Ca să ne lămurim, am purtat o discuție cu d-na director Alexandrina Maria NĂSTASE,  care ne-a precizat: „Acest rezultat vine să încununeze munca depusă de întreg colectivul școlii noastre din 2017 până în prezent. Am crezut întotdeauna că potențialul elevilor noștri și dedicarea noastră ne îndreptățesc să ne situăm în partea de sus a clasamentului școlilor doljene care asigură o educație de calitate, în sensul dezvoltării armonioase a tuturor laturilor personalității copiilor și adolescenților pe care îi instruim. Și când munca noastră este recunoscută la nivel național de singura instituție îndreptățită să facă acest lucru, mulțumirea noastră este cu atât mai mare. Pregătirea acestui tip de evaluare nu se poate realiza pe ultima sută de metri, este o activitate continuă reflectată în documente realizate la timpul lor și încărcate periodic de-a lungul celor cinci ani pe platforma ARACIP. Ori pentru acest aspect trebuie să mulțumesc public coordonatoarei comisiei de evaluare și asigurare a calității din școala noastră, Luci Floricel. Procesul de învățare, dar și cel privind activitățile extrașcolare a fost manageriat foarte bine de către colegii mei cadre didactice, reușind ca după truda acestor ani să putem pune pe tapet rezultate deosebite în ambele domenii. De asemenea în evaluare se ține cont și de modul în care este îngrijită și dotată instituția. Ori pentru aceasta trebuie să mulțumesc tuturor colegilor mei din departamentul didactic auxiliar și nedidactic. Un loc important l-au avut și veniturile extrabugetare obținute de școală, care au fost considerabile și utilizate în mod eficient. Și multe, multe altele care se datorează oamenilor ce dau viață acestei școli. Eu și colega mea, director adjunct, Dana Cotfasă, n-am avut decât norocul de a îndruma un astfel de colectiv și de a avea parte de astfel de copii minunați. Rezultatul ne onorează și, în același timp ne motivează pentru mai mult.”