Alina Tănăsescu: Noua lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie prevede măsuri concrete pentru stoparea acestui fenomen alarmant

0
556

Deputatul PSD de Dolj, Alina Tănăsescu, le transmite româncelor să fie curajoase şi să apeleze de îndată la autorităţile abilitate atunci când sunt supuse oricărei forme de violenţă, deoarece astfel vor putea fi cu adevărat protejate şi salvate de la evenimente ce pot avea consecinţe tragice. Camera Deputaţilor a adus modificări legislative esenţiale pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, precizează parlamentarul doljean.  

„Parlamentul României a adoptat în această săptămână o iniţiativă legislativă extrem de importantă, respectiv Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 2017/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. În calitate de for decizional, Camera Deputaţilor a transformat în lege aceste demers extrem de necesar, în contextul actual al escaladării fenomenului violenţei domestice. Noul act normativ vine la doi ani după adoptarea Legii nr. 30/2016, prin care România a ratificat Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice – Convenţia de la Istanbul. Aceasta obliga statele semnatare la adoptarea unor decizii concrete de prevenire şi de protecţie a victimelor violenţei, fiind cel mai complex instrument de cooperare juridică internaţională în ceea priveşte prevenirea violenţei şi combaterea violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeilor. În aceste condiţii, Legea votată luni de Camera Deputaţilor aduce modificări exponenţiale referitoare la protejarea victimelor, urmărirea penală a autorilor şi alte măsuri concrete pentru stoparea acestui fenomen alarmant. În acest fel, prevederile Convenţiei de la Istanbul sunt transpuse acum în legislaţia internă, şi, de asemenea, se realizează unul dintre punctele Programului de guvernare al PSD pentru perioada 2018-2020, respectiv „Respect şi demnitate pentru femei”, din Capitolul Politici publice în domeniul muncii şi justiţiei sociale”, a spus Alina Tănăsescu.

  • „Actul normativ defineşte în mod clar conceptele de violenţă domestică şi calitatea de victimă a unor fapte de violenţă”

„Odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, România va avea cu adevărat mecanismele legislative adecvate care să permită atât protecţia victimelor, cât şi creşterea gradului de conştientizare a efectelor nefaste ale acestui fenomen, pentru ca violenţa să fie prevenită şi descurajată în formele incipiente. Actul normativ defineşte în mod clar conceptele de violenţă domestică, violenţă împotriva femeilor şi calitatea de victimă a unor fapte de violenţă. Noua abordare legislativă este centrată pe victimă şi pe dezvoltarea unor măsuri de prevenire a faptelor de violenţă domestică: consiliere psihologică în cazurile de divorţ cu antecedente de violenţă domestică, monitorizarea ordinelor de protecţie, măsuri de prevenire şi de sancţionare a încălcării acestora. De asemenea, în aceeaşi măsură, noua lege va stipula intervenţiile în regim de urgenţă în caz de necesitate, respectiv prin introducerea ordinului de protecţie provizoriu în situaţii de risc imediat. Potrivit noii legi, autorităţile locale sunt obligate să deţină şi să menţină baze de date cu informaţii despre servicii, centre sau alte forme de sprijin pentru victimele violenţei domestice”.

  • „Noile reglementări vor avea drept efect imediat reducerea numărului victimelor”

„În plus, se reglementează obligaţia autorităţilor centrale de a elabora şi difuza materiale documentare privind prevenirea violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeilor. Un fapt extrem de important este că, pentru prima dată în ţara noastră, vor fi incluse în curriculumul naţional al învăţământului probleme cum ar fi egalitatea între femei şi bărbaţi, rolurile de gen ne-stereotipe, respectul reciproc, rezolvarea non-violentă a conflictelor în relaţiile interpersonale. Din păcate, au fost extrem de multe cazuri fatale, cu consecinţe dramatice pentru copiii rămaşi orfani în urma unor acte de violenţă domestică, iar noile reglementări vor avea drept efect imediat reducerea numărului victimelor, pe de o parte, şi pedepsirea exemplară şi imediată a autorilor, pe de altă parte. Îmi exprim încrederea că după promulgarea acestei legi, România va cunoaşte o diminuare semnificativă a fenomenului violenţei domestice. Le transmit româncelor să fie curajoase şi să apeleze de îndată la autorităţile abilitate atunci când sunt supuse oricărei forme de violenţă, deoarece astfel vor putea fi cu adevărat protejate şi salvate de la evenimente ce pot avea consecinţe tragice!”