Trei colegii naţionale din Craiova – selectate între cele 100 de unităţi şcolare din ţară, ca Baze de Practică Pedagogică

0
974
Lista celor 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP), baze care vor coordona la rândul lor între patru  și şase unități de învățământ, a fost publicată în Monitorul Oficial. Ordinul 3.654, al minstrului Educaţiei, care prevede înființarea acestor baze, precizează că aceste baze funcționează cu „statut de consorții școlare pentru practica pedagogică și pentru mentoratul didactic”, prezentarea fiind făcută de edupedu.ro. În această listă, se regăsesc şi trei unităţi de învăţământ din Craiova: Colegiul Naţional Pedagogic “Ştefan Velovan”, Colegiul Naţional “Carol I” şi Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”.

„Se aprobă înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică, numite în continuare BPP, care funcționează cu statut de consorții școlare pentru practica pedagogică și pentru mentoratul didactic”, potrivit ordinului citat. BPP se constituie în jurul unei unități de învățământ preuniversitar liceal cu statut de școală de aplicație, denumită școală de aplicație coordonatoare, care încheie acorduri de parteneriat cu alte unități de învățământ, în scopul organizării și desfășurării activităților de practică pedagogică și de mentorat didactic, constituind un consorțiu școlar. Bazele funcționează pe o durată cel puțin egală cu durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului PROF (POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 — Profesionalizarea carierei didactice — PROF), proiect anunțat de secretarul de stat Maria Manea săptămâna trecută. Școlile de aplicație coordonatoare pentru BPP sunt de fapt unitățile prevăzute și în ordinul de înființare a școlilor cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație.

Caracteristicile unei școli de aplicație

 1. au profil pedagogic;
 2. au un alt profil decât profilul pedagogic și fac dovada:
  a) existenței unor cadre didactice cu statut de profesori mentori și/sau profesori cu experiență didactică și cu activitate metodică;
  b) existenței unei baze materiale adecvate organizării și desfășurării stagiilor practice pedagogice din cadrul programelor de formare inițială și continuă;
  c) accesibilității și versatilității instrumentelor, resurselor și mijloacelor educaționale;
  d) participării la programe/proiecte educaționale internaționale de mobilitate a elevilor și a cadrelor didactice, de tip Erasmus, eTwinning, alte proiecte și programe organizate de
  organisme internaționale cu profil educațional, științific sau cultural.
Apar consorțiile școlare

Bazele de practică pedagogică nu sunt doar aceste școli de aplicație, ci mai multe școli coordonate de această unitate. Ordinul prevede că numărul unităților de învățământ preuniversitar constituite într-o bază de practică pedagogică este minimum 4 și nu mai mare de 6.

Sunt introduse astfel consorții școlare de tip Bază de Practică Pedagogică.

Consorțiul include obligatoriu următoarele tipuri de unități de învățământ preuniversitar:
a) școala de aplicație coordonatoare — unitatea de învățământ liceal după care se va identifica și va fi denumită BPP;
b) o unitate de învățământ care școlarizează elevi care provin din medii vulnerabile pe criteriul social/medical (școală de spital)/de rasă/etnie/economic/geografic;
c) o unitate de învățământ care școlarizează pentru nivelurile primar și gimnazial;
d) unitate de învățământ de tip vocațional. Bazele care cuprind mai mult de patru unități pot fi formate prin asocierea școlii de aplicație
coordonatoare și cu unități de învățământ din mediul rural și/sau cu unități care au structuri pentru educație timpurie și/sau cu alte unități de învățământ de același tip (unități de învățământ liceal teoretic, vocațional, tehnologic), aflate în același județ/în municipiul București sau în județe învecinate.

Profesorii mentori coordonatori

Regulile publicate acum prevăd faptul că directorul sau directorul adjunct al
unității de învățământ coordonatoare sunt coordonatorii  Bazei de Practică Pedagogică. Iar profesorul mentor coordonator din cadrul BPP este un profesor încadrat la școala de aplicație coordonatoare, care predă discipline pedagogice sau care are experiență metodică
relevantă/de mentorat didactic în specialitatea uneia dintre disciplinele la care se organizează și se efectuează stagii practice pedagogice/activități pedagogice. În cadrul BPP va fi selectat un număr adecvat de profesori mentori care să asigure organizarea și desfășurarea activităților de mentorat didactic. Componența grupului de profesori mentori din cadrul BPP și repartizarea activităților metodice/practice pedagogice se stabilesc prin decizii interne ale conducerii unităților de
învățământ coordonatoare, la propunerea conducerii unităților de învățământ componente ale BPP, prevede ordinul citat.