Elevii legitimaţi la cluburi sportive pot participa la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar

0
198
La Olimpiada Națională a Sportului Şcolar (O.N.S.Ș.) au dreptul de participare toți copiii și elevii din unitățile de învățământ preuniversitar înscriși, la data de 1 octombrie a anului școlar în care se desfășoară competiția, în registrul matricol al unității de învățământ pe care o reprezintă, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, prezentat de edupedu.ro. Astfel, a fost modificat alineatul 1 al articolului 3 din Regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor sportive școlare.
FOTO: Denys Kuvaiev/dreamstime.com

Înainte se puteau înscrie doar elevii care nu erau legitimați la disciplina sportivă pentru care participă, la unitățile de/cu învățământ sportiv, la palatele și cluburile elevilor, la clasele cu program sportiv sau la alte structuri sportive, pe tot parcursul anului competițional (1 septembrie-31 august). Această prevedere a fost eliminată.

„Art. 3. — (1) Ministerul Educației, prin Direcția generală învățământ preuniversitar, organizează și coordonează în fiecare an școlar, sub denumirea «Olimpiada națională a sportului școlar» (O.N.S.Ș.), competiții sportive școlare. La acestea au dreptul de participare toți copiii și elevii din unitățile de învățământ preuniversitar înscriși, la data de 1 octombrie a anului școlar în care se desfășoară competiția, în registrul matricol al unității de învățământ pe care o reprezintă.

Elevii din centrele de excelență și centrele olimpice, școlarizați temporar în unități de învățământ din localitățile în care funcționează acestea, au drept de participare numai pentru unitățile de învățământ de unde provin și sunt înmatriculați.”, conform ordinului publicat.

O altă modificare face referire la articolul 25, cu privire la participarea copiilor și elevilor la Olimpiada națională a sportului școlar ce este condiționată de anumite prevederi. Concret, alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) prezentarea cărții de identitate sau a pașaportului în original. Pentru elevii care nu au împlinit vârsta de 14 ani sau au împlinit vârsta de 14 ani, dar nu au primit cartea de identitate până la data începerii fazei competiției, se prezintă certificatul de naștere în copie eliberată de unitatea de învățământ, conform cu originalul;”.

Potrivit ordinului, se abrogă următoarele: la articolul 11 – alineatele (3) și (4); la articolul 25 – alineatul (1), litera e).