Comisia lansează o cerere specială de propuneri pentru a sprijini statele membre să primească refugiați din Ucraina

0
328

Comisia a lansat o cerere specială în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic (IST) pentru a sprijini statele membre să primească refugiați ucraineni în urma invaziei Ucrainei de către Rusia și să elimine treptat dependența lor de combustibilii fosili din Rusia.

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „UE a reacționat prompt, unit și puternic la invazia Ucrainei de către Rusia. Instrumentul de sprijin tehnic este un instrument flexibil, care se poate adapta la diferite circumstanțe politice. De această dată, este mobilizat pentru a ajuta statele membre să primească și să integreze persoanele care fug din calea războiului din Ucraina și să își reducă dependența de combustibilii fosili, inclusiv de cei de proveniență rusească, prin investiții în surse de energie curată și în tehnologii eficiente din punct de vedere energetic.”

Un instrument de sprijin flexibil pentru nevoi urgente

După publicarea acestei cereri de propuneri, statele membre pot trimite imediat Comisiei cereri de sprijin tehnic care vizează:

 • consolidarea capacității instituționale și operaționale de a primi persoanele care fug din calea războiului din Ucraina. Aceasta include sprijinirea autorităților naționale în vederea readaptării și a accelerării accesului la servicii vitale, cum ar fi accesul la locuință, educație, asistență medicală, locuri de muncă, în cadrul sistemului de protecție temporară; Statele membre pot trimite Comisiei o cerere de sprijin specific până la 8 aprilie 2022;
 • consolidarea integrării sociale și economice a refugiaților din Ucraina. În ceea ce privește accesul la piața muncii, de exemplu, Comisia va sprijini statele membre să instituie un mecanism standardizat de recunoaștere a calificărilor universitare ale refugiaților; Statele membre pot trimite Comisiei o cerere de sprijin specific până la 8 aprilie 2022;
 • utilizarea optimă a fondurilor UE disponibile pentru a le oferi cazare familiilor sau copiilor neînsoțiți. Statele membre pot trimite Comisiei o cerere de sprijin specific până la 8 aprilie 2022;
  • eliminarea treptată a dependenței statelor membre de combustibilii fosili din Rusia. Una dintre aceste măsuri constă în identificarea celor mai bune reforme și investiții la nivel național, regional și transfrontalier, în conformitate cu planul REPowerEU al Comisiei. Acest lucru va susține diversificarea surselor de aprovizionare cu energie, accelerarea tranziției către energia din surse regenerabile și îmbunătățirea eficienței energetice. Statele membre pot trimite Comisiei o cerere de sprijin specific până la 24 martie 2022.

  Etapele următoare

  Prin intermediul autorității coordonatoare, statele membre pot trimite Comisiei o cerere de sprijin specific. Comisia va acorda sprijinul după ce va aproba cererea.

  Context

  Instrumentul de sprijin tehnic este principalul instrument de care dispune Comisia pentru a oferi, la cererea autorităților naționale, sprijin tehnic pentru realizarea de reforme în UE. Acesta face parte din cadrul financiar multianual2021-2027 și din Planul de redresare pentru EuropaC Instrumentul continuă acțiunile de succes derulate în cadrul Programului anterior de sprijin pentru reforme structurale, prin intermediul căruia s-au realizat, din 2017, peste 1 400 de proiecte de sprijin tehnic în toate statele membre.

  La 9 martie 2022, Comisia a aprobat 225 de noi proiecte în cadrul ciclului 2022 al Instrumentului de sprijin tehnic pentru a asista statele membre să pregătească, să conceapă și să implementeze reforme la finalul cărora statele vor dispune de administrații publice moderne și reziliente, de strategii de creștere durabilă și de economii reziliente. Multe proiecte de sprijin contribuie la punerea în aplicare a planurilor naționale de redresare și reziliență.