AJOFM Dolj: cursuri de formare profesională

0
173

AJOFM Dolj organizează cursuri de formare profesională pentru mai multe calificări. Doljenii se pot reprofila în meseriile de administrator imobile; asistent de gestiune; barman; bucătar; cameristă; coafor; cofetar patiser; comunicare în limba engleză; confecţioner articole din piele şi înlocuitori; confecţioneri articole din textile; cosmetician; dulgher; tâmplar; parchetar; formator; frizer; instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; legumicultor; recepioner; lucrător în comerţ; lucrător în creşterea animalelor; lucrător în cultura plantelor; lucrător în structuri pentru construcţii; manager proiect; manichiurist-pedichiurist; maseur; mentor; operator introducere, validare şi prelucrare date  ospătar (chelner) în unităţile de alimentaţie; secretar stenodactilograf, operator birotică; tâmplar universal; zidar, pietrar, tencuitor; zugrav, tapetar, ipsosar, tencuitor; preparator formare; auditor de mediu; îngrijitor bătrâni la domiciliu; comerciant vânzător mărfuri alimentare; administrator pensiune turistică; îngrijitoare copii; electrician întreţinere şi reparaţii; manager resurse umane; competenţe antreprenoriale şi manager proiect.

«În vederea creşterii şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, A.J.O.F.M. Dolj organizează cursuri de formare profesională în calificări, care au solicitare constantă pe piaţa forţei de muncă sau pentru calificări unde nu există forţă de muncă pregătită la nivelul cerinţelor angajatorilor… », a precizat Aurora Tiribeja, directorul executiv al AJOFM Dolj.

Aurora Tiribeja

Creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale

Pentru înscrierea la cursurile de formare profesională, şomerii trebuie să se prezinte la AJOFM Dolj – Serviciul Formare Profesională cu următoarele acte: recomandare din partea compartimentului de informare şi consiliere privind cariera; actul de identitate în original şi copie; certificatul de naştere în original şi copie; ultimul act de studii în original şi copie; actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice; actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice, pentru persoanele înregistrate la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, care desfăşoară activităţi în mediu rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indicatorul social de referinţă.

«Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sunt obligate să participe la programele de formare profesională oferite şi organizate de AJOFM Dolj, precum şi la examenul de absolvire a acestora, conform art. 42, alin.1, litera c. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa la cursuri de formare profesională care să le asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii…», a mai spus reprezentantul AJOFM Dolj.