Utilizate în activitatea feroviară… Guvernul interzice achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase

0
101

Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă promovată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin care se interzice achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviară.  Interdicţia este stabilită pentru o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă, iar termenul poate fi prelungit prin Hotărâre de Guvern. Astfel, este interzisă cumpărarea de la persoane fizice a materialelor de tipul şinei de cale ferată, pieselor ale aparatelor de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii feroviare, componentelor instalaţiilor de electrificare sau ale materialului rulant, etc. Potrivit ordonanţei, fapta constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 la 40.000 de lei. Potrivit actului normativ, contravenientul va achita, pe lângă amenda contravenţională, şi un tarif cu titlul tarif de despăgubire, în cuantum egal cu valoarea elementelor feroviare şi a manoperei aferente,  în contul CN CFR SA, CFR Călători sau CFR Marfă, după caz, şi va reveni acesteia ca venit extrabugetar. Sumele încasate vor fi folosite numai în activitatea de reparaţii, modernizare şi investiţii în infrastructura feroviară sau material rulant, după caz.