Noi reglementări pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje

0
334

La propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor, Guvernul României a aprobat un proiect de hotărâre al Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, care urmăreşte clarificarea responsabilităţilor tuturor factorilor – operatori economici, autorităţi locale, cetăţeni – implicaţi în procesul de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. În urma aprobării acestui act legislativ, operatorii economici care desfăşoară o activitate de comerţ, pe o suprafaţă medie şi mare, către consumatorii finali vor avea obligaţia să asigure pentru aceştia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cumpărate, fără a le solicita plată. Operatorii economici care au preluat responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor anuale de reciclare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje vor fi implicaţi în acoperirea costurilor operaţionale legate de colectare, transport, stocare temporară şi eliminare finală a deşeurilor de ambalaje colectate din deşeurile municipale. În acest fel, se va reduce efortul financiar care ar trebui depus de populaţie în scopul implementării unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor conform cu cerinţele europene.

 

Noul act normativ are ca scop facilitarea îndeplinirii acestor responsabilităţi, din perspectiva implementării unui sistem de gestionare a deşeurilor de ambalaje în cadrul sistemului integrat şi a modalităţilor de realizare a obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare pentru perioada 2007 – 2013 şi începând cu anul 2013. Modificările aduse H.G. nr. 621/2005 urmăresc realizarea unui sistem funcţional de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje prin responsabilizarea tuturor celor implicaţi în producerea, utilizarea, importul şi distribuţia ambalajelor şi produselor ambalate, asigurându-se totodată trasabilitatea deşeurilor de ambalaje pe întreg lanţul de gestionare şi interzicerea eliminării finale prin depozitarea materialelor reciclabile.