Protest spontan în faţa Direcţiei de Sănătate Publică Dolj

0
693

În jur de 40 de angajaţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Dolj – medici, asistenţi medicali, chimişti, biologi, fizicieni cât şi personal contractual administrativ – au protestat, ieri, pentru a doua oară în această săptămână, solicitând punerea în aplicare a Legii 153/2017 şi a dispoziţiei comitetului director al DSP Dolj ce prevăd o majorare cu 15% a salariului de bază.    

Sindicatul Unimedical Craiova a solicitat majorarea salariului de bază cu 15% pentru întreg personalul contractual, începând cu data de 1 ianuarie a.c, conform punctului 24 din OUG nr. 91/2017, ce vine în completarea Legii 153/2017.

În cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Dolj există două categorii de salariaţi: personal contractual şi funcţionari publici. Iar sindicaliştii acuză faptul că majorarea de 15% s-a aplicat discriminatoriu, în sensul că la unii dintre angajaţi au primit mai mulţi bani, iar la alţii, nu.

„Această majorarea de 15% nu s-a acordat decât la o parte din funcţionarii publici şi personalul contractual. S-a aplicat discriminatoriu. Spre exemplu, la aceeaşi masă de lucru un chimist a primit majorarea, în timp ce biologul, nu. Şi în cazul unora dintre funcţionarii publici am sesizat aceeaşi problemă”, a precizat Adi Bănici, preşedinte al Cartel Alfa, filiala Dolj.

Se solicită acordarea unei majorări de 15% a salariului de bază pentru întreg personalul

Sindicaliştii aduc în sprijinul celor afirmate O.U.G. nr.91/2017 care prevede că „Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, se modifică şi se completează astfel. Personalul contractual din cadrul aparatului Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi din instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, din cadrul aparatului Ministerului Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Justiţiei, precum şi din serviciile Parlamentului, cu excepţia celor prevăzuţi la pct. 2, precum şi din serviciile Parlamentului, cu excepţia personalului prevăzut la cap. II lit. A pct. I subpct. 2.4 din prezenta anexă, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.

Conform art.5, alin (3) din Ord. MS nr.1078/2010: „personalul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti este constituit din funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal medico-sanitar şi auxiliar sanitar care nu exercită prerogative de putere publică, respectiv personalul departamentului de supraveghere în sănătate publică (serviciile de supraveghere şi control boli transmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă, evaluarea şi promovarea sănătăţii, respectiv laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică) şi personalul compartimentului administrativ şi mentenanţă sunt personal contractual.”

Cum argumentează sindicaliştii

Având în vedere dispoziţiile legale referitoare la Direcţiile de Sănătate Publică, instituţii deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii, faptul că legea nu distinge între categoriile de personal contractual din Direcţiile de Sănătate Publică, ori unde legea nu distinge, „nici interpretul nu trebuie să distingă, instituirea majorării pentru spor de complexitate unitar pentru toate categoriile de personal contractual (principiul nediscriminării), precum şi scopul actului în întregul lui (eliminarea unor interpretări care să excludă o categorie de personal de la aplicarea unui drept), considerăm că prevederea se referă la întregul personal contractual din cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică şi majorarea de 15% trebuie aplică pentru toate funcţiile contractuale”, se arată într-o adresă a sindicatului Unimedical.