Dolj: Panouri de înştiinţare obligatorii pentru construcţiile fără autorizaţie de securitate la incendiu

0
160

ISU DOlj a anunţat că, în Monitorul Oficial nr. 49 din 18.01.2018, a fost publicată Legea nr.28/2018 pentru completarea Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, care impun afişarea panourilor de înştiinţare asupra clădirilor şi spaţiilor publice din categoria comerţ, cultură şi turism, care nu deţin autorizaţie de securitate de incendiu. Beneficiarii acestor construcţii publice au obligaţia să realizeze şi să amplaseze în dreptul intrărilor panouri de înştiinţare, tipărite cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare roşie, pe fundal alb, având conţinutul: «ACEST SPAȚIU FUNCȚIONEAZĂ FĂRĂ AUTORIZAȚIA DE SECURITATE LA INCENDIU.» Nemarcarea corespunzătoare a acestor tipuri de obiective atrage după sine sancţionarea contravenţională cu amendă în cuantum de la 2.501 lei –  5.000 lei. Construcţiile publice care vor trebui să afişeze panourile de înştiinţare fac parte din cele care reunesc un număr mare de utilizatori şi pentru care sunt necesare măsuri sporite de siguranţă pentru prevenirea incendiile.